Theo ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, xuất hiện thêm không gian số tạo nên môi trường thực - số với dữ liệu và kết nối tạo nên cách sống, cách làm việc thông minh, công ty đã quyết định phải thay đổi, phải chuyển đổi số.

Quá trình chuyển đổi số, gồm hoàn thành 3 lần chuyển tầng công nghệ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao trình độ quản trị - chuẩn hóa quy trình; thay đổi mô hình tổ chức, cùng với đó công ty định hình bản sắc văn hóa và chiến lược chuyển đổi số.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tặng Bằng khen cho Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông vì có thành tích trong chuyển đổi số.  Ảnh: ĐH

Kết quả, chuyển đổi số đã giúp công ty nâng cao trình độ công nghệ số phục vụ điều hành sản xuất. Xây dựng hệ thống sản xuất thông minh, linh hoạt, hướng tới đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng loạt cho các nhu cầu cá biệt hóa của khách hàng. Rạng Đông tập trung 3 lĩnh vực: Sản phẩm cho nhà thông minh, sản phẩm cho thành phố thông minh và sản phẩm cho nông nghiệp thông minh. Trong đó, công ty đã cung cấp 27 đơn hàng cho các địa phương triển khai thành phố thông minh với các thiết bị cảm biến môi trường, cảm biến an ninh; hoặc cung cấp giải pháp chiếu sáng cho tàu cá phục vụ ngư dân đánh bắt hải sản…

Trước chuyển đổi số, tăng trưởng doanh thu 8-10%/năm, sau chuyển đổi số nhất là trong thời gian dịch Covid-19, doanh thu công ty tăng trưởng tới 21%/năm.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo tập đoàn: Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), FPT và Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã trao đổi cơ hội hợp tác chuyển đổi số.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, Rạng Đông đã có chiến lược chuyển đổi số bài bản. Rạng Đông đã từ một doanh nghiệp sử dụng công nghệ, sử dụng thiết bị máy móc thành một doanh nghiệp chế tạo công nghệ, chế tạo máy móc sản xuất. Đây chính là chuyển đổi số căn bản của một doanh nghiệp sản xuất.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐH

Rạng Đông đã luôn ý thức tự lực, tự cường, ý thức thiết kế và sản xuất ra sản phẩm Việt Nam. Đây là tinh thần dân tộc của doanh nghiệp Việt Nam. Nhà nước luôn ủng hộ, tạo điều kiện và khích lệ các doanh nghiệp có tinh thần này.

Cùng với đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông dành nguồn lực cho nghiên cứu và phát triển công nghệ; ước tính doanh thu hiện nay nhờ công nghệ do mình phát triển; tính toán việc đầu tư ra nước ngoài để cạnh tranh, phát triển lâu dài…

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/