Menu

Danh mục sản phẩm

Loại phòng
Loại bóng

Chiếu sáng văn phòng công sở

Đèn đọc phim X-Quang (1 phim)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: DF01 47x41/12W

Đèn đọc phim X-Quang (2 phim)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: DF01 47x77/35W

Đèn đọc phim X-Quang (3 phim)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: DF01 47x112/35W

Đèn LED Âm trần Downlight Khẩn cấp 5W

Giá bán lẻ đề xuất: 704.000 VNĐ
Model: BD AT07L KC 90/5W

Đèn LED Âm trần Downlight Khẩn cấp 5W (PCCC)

Giá bán lẻ đề xuất: 787.600 VNĐ
Model: D AT07L KC 90/5W

Bộ đèn LED Tuýp Chống ẩm T8 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 739.200 VNĐ
Model: D LN CA01L/18Wx1W

Bộ đèn LED Tuýp Chống ẩm T8 18Wx2

Giá bán lẻ đề xuất: 1.018.600 VNĐ
Model: D LN CA01L/18Wx2

Đèn LED Panel 60x60 40W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 1.908.500 VNĐ
Model: P07.BLE 600x600/40W

Đèn LED Panel 30x120 40W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 1.908.500 VNĐ
Model: P07.BLE 300x1200/40W

Bộ đèn LED Âm trần 600x600 M15 36W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.170.400 VNĐ
Model: BD M15L 60x60/36W SS

Bộ đèn LED Âm trần 300x1200 M15 36W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.170.400 VNĐ
Model: BD M15L 30x120/36W SS

Bộ đèn LED Âm trần 600x1200 M15 72W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.722.600 VNĐ
Model: BD M15L 60x120/72W SS

Đèn LED Chống ẩm M18 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 631.400 VNĐ
Model: BD M18L 60/18W

Đèn LED Chống ẩm M18 36W

Giá bán lẻ đề xuất: 897.600 VNĐ
Model: BD M18L 120/36W

Bộ đèn LED Âm trần 600x600 M22L 36W

Giá bán lẻ đề xuất: 764.500 VNĐ
Model: BD M22L AT01 60x60/36W

Bộ đèn LED Âm trần 600x600 M22L 36W

Giá bán lẻ đề xuất: 764.500 VNĐ
Model: BD M22L AT02 60x60/36W

Đèn LED Khẩn cấp 3W

Giá bán lẻ đề xuất: 233.200 VNĐ
Model: D KC05/3W

Đèn LED Exit Chỉ dẫn 2 mặt 2W

2 mặt
Giá bán lẻ đề xuất: 792.000 VNĐ
Model: D CD01 40x20/2.2W

Đèn LED Exit Chỉ dẫn 1 mặt 2W

Giá bán lẻ đề xuất: 763.400 VNĐ
Model: D CD01 40x20/2.2W

Đèn LED Khẩn cấp 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 675.400 VNĐ
Model: D KC02/10W

Đèn LED Khẩn cấp 8W

Giá bán lẻ đề xuất: 611.600 VNĐ
Model: D KC03/8W

Đèn LED Khẩn cấp 6W

Giá bán lẻ đề xuất: 453.200 VNĐ
Model: D KC04/6W

Đèn LED Khẩn cấp 2W

Giá bán lẻ đề xuất: 598.400 VNĐ
Model: D KC01/2W

Đèn LED Khẩn cấp 2W (PCCC)

Giá bán lẻ đề xuất: 679.800 VNĐ
Model: D KC01/2W

Đèn LED Khẩn cấp 6W (PCCC)

Giá bán lẻ đề xuất: 534.600 VNĐ
Model: D KC04/6W

Đèn LED Exit Chỉ dẫn 1 mặt 2W (PCCC)

Giá bán lẻ đề xuất: 855.800 VNĐ
Model: D CD01 40x20/2.2W

Đèn LED Khẩn cấp 8W (PCCC)

Giá bán lẻ đề xuất: 693.000 VNĐ
Model: D KC03/8W

Đèn LED Exit Chỉ dẫn 2 mặt 2W (PCCC)

2 mặt
Giá bán lẻ đề xuất: 884.400 VNĐ
Model: D CD01 40x20/2.2W

Đèn LED Khẩn cấp 10W (PCCC)

Giá bán lẻ đề xuất: 754.600 VNĐ
Model: D KC02/10W