Chiếu sáng nuôi cấy mô

Chiếu sáng nuôi cấy mô
NHỮNG LÍ DO NÊN CHỌN ĐÈN LED CHUYÊN DỤNG NUÔI CẤY MÔ

NHỮNG LÍ DO NÊN CHỌN ĐÈN LED CHUYÊN DỤNG NUÔI CẤY MÔ

Là một hoạt động chuyên nghiệp, đòi hỏi trình độ chuyên môn, nuôi cấy mô, tế bào thực vật yêu cầu những điều kiện tốt nhất. Trong đó, ánh sáng là một yếu tố quan trọng không thể thiếu, có vai trò quyết định tác động đến quá trình sinh trưởng của cây giống. Với mỗi phương pháp nuôi cấy mô, mỗi loại đối tượng cây, mỗi giai đoạn sinh trưởng lại cần mức độ chiếu sáng khác nhau nhằm cung cấp đủ...
1900.2098