Đèn LED âm trần DownlightĐèn LED Âm trần Downlight 90/5W
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 350lm/300lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (115x45)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT12L 90/5W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED Âm trần Downlight 90/7W
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 500lm/400lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (115x45)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT12L 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED Âm trần Downlight 90/5W
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 330lm/330lm/300lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x40)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
icon sticker
Model: D AT04L 90/5W
Giá bán lẻ đề xuất: 117.700 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 110/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 650lm/585lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (140x48)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT12L 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED âm trần Downlight 90/7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 500lm/500lm/470lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x40)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
icon sticker
Model: D AT04L 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 123.200 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight 90/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 650lm/650lm/630lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x40)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
icon sticker
Model: D AT04L 90/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 130.900 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight Khẩn cấp 5W
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Quang thông: 310lm
 • Màu ánh sáng: trắng/vàng
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
 • Thời gian chiếu sáng Khẩn cấp:>
 • 2h
 • Thời gian nạp đầy Pin: 24h
icon sticker
Model: BD AT07L KC 90/5W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED Âm trần Downlight 110/7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 500lm/500lm/470lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (138x50)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
Model: D AT04L 110/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 136.400 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight 110/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 650lm/650lm/630lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (138x50)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
Model: D AT04L 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 146.300 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 110/12W
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 930lm/930lm/910lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (138x50)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
Model: D AT04L 110/12W
Giá bán lẻ đề xuất: 156.200 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 16W
 • Công suất: 16W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1300lm
 • Nhiệt độ màu: 3000K/5000K/6500K
 • Kích thước (ØxH): (180x44)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 155mm
icon sticker
Model: D AT04L 155/16W
Giá bán lẻ đề xuất: 279.400 VNĐ
Đèn LED âm trần downlight 25W
 • Công suất: 25W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 2000lm
 • Nhiệt độ màu: 3000K/5000K/6500K
 • Kích thước (ØxH): (180x44)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 155mm
icon sticker
Model: D AT04L 155/25W
Giá bán lẻ đề xuất: 325.600 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 90/7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 460lm/410lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (120x72)
 • ĐK lỗ khoét trần: 90±2 mm
icon sticker
Model: D AT05L 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 102.080 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 110/7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Quang thông: 460lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000/3000K
 • Kích thước (ØxH): (140x77)
 • ĐK lỗ khoét trần: 110±2 mm
icon sticker
Model: D AT05L 110/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 102.000 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 600lm/540lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (140x77)
 • ĐK lỗ khoét trần: 115±2 mm
icon sticker
Model: D AT05L 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 144.100 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 3W
 • Công suất: 3W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 180lm/160lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (100x37)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: (76±2)mm
icon sticker
Model: D AT06L 76/3W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED Âm trần Downlight 90/5W
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 300lm/270lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (115x35)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: (90±2)mm
icon sticker
Model: D AT06L 90/5W
Giá bán lẻ đề xuất: 86.680 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 90/7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 460lm/410lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (115x35)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: (90±2)mm
icon sticker
Model: D AT06L 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 102.080 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 110/7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 460lm/410lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (140x35)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: (110±2)mm
icon sticker
Model: D AT06L 110/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 119.350 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 110/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 600lm/540lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (140x35)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: (110±2)mm
icon sticker
Model: D AT06L 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 144.100 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight Vivid 12W
 • Công suất: 12W
 • Dải điện áp: (150 ÷ 250)V
 • Nhiệt độ màu: 4000K
 • Quang thông: 960 lm
 • Hiệu suất sáng: 80 lm/W
 • Hệ số trả màu: 95
 • Tuổi thọ: 25 000 giờ (L70)
 • Đường kính lỗ khoét trần:90 mm
icon sticker
Model: D AT09L 90/12W.DA
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED Âm trần Downlight Vivid 9W
 • Công suất: 9W
 • Dải điện áp: (150 ÷ 250)V
 • Nhiệt độ màu: 4000K
 • Quang thông: 765 lm
 • Hiệu suất sáng: 85 lm/W
 • Hệ số trả màu: 95
 • Tuổi thọ: 25 000 giờ (L70)
 • Đường kính lỗ khoét trần:70 mm
icon sticker
Model: D AT09L 76/9W.DA
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED Âm trần Downlight 90/7W Viền Vàng
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 400lm/450lm/380lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (120x35)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 85±3 mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT10L 90/7W (Viền Vàng)
Giá bán lẻ đề xuất: 123.200 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 90/7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 400lm/450lm/380lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x40)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90 mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT10L 90/7W (Viền Bạc)
Giá bán lẻ đề xuất: 123.200 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 110/9W Viền Vàng
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Quang thông: 580/630/550lm
 • Đổi 3 màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (140x38)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT10L 110/9W (Viền Vàng)
Giá bán lẻ đề xuất: 146.300 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 9W Viền Bạc
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Quang thông: 580/630/550lm
 • Đổi 3 màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (140x38)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT10L 110/9W (Viền Bạc)
Giá bán lẻ đề xuất: 146.300 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 7W Viền Vàng
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 510lm/550lm/470lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x33)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 85±3 mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT10L ĐM 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 156.200 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 510lm/550lm/470lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x33)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 85±3 mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT10L ĐM 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 156.200 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678