Menu

Đèn LED âm trần DownlightĐèn LED Âm trần Downlight 90/7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 520/520/490lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x36)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90 mm
icon sticker
Model: D AT10L 90/7W (Viền Bạc)
Giá bán lẻ đề xuất: 128.700 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 90/7W Viền Vàng
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 520/520/490lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (120x36)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90 mm
icon sticker
Model: D AT10L 90/7W (Viền Vàng)
Giá bán lẻ đề xuất: 128.700 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 110/9W Viền Vàng
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Quang thông: 650/650/630lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (138x40)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110 mm
icon sticker
Model: D AT10L 110/9W (Viền Vàng)
Giá bán lẻ đề xuất: 154.000 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight đổi màu 9W Viền Bạc
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Quang thông: 900lm
 • Đổi 3 màu: 6500K/4000K/3000K
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (138x36)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110 mm
Model: D AT10L 110/9W (Viền Bạc)
Giá bán lẻ đề xuất: 154.000 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 3W
 • Công suất: 3W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 180/160lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Tuổi thọ: 15.000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (100x37)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 80 mm
icon sticker
Model: D AT06L 76/3W
Giá bán lẻ đề xuất: 73.150 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 90/5W
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 300/270lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Tuổi thọ: 15.000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (115x35)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90 mm
icon sticker
Model: D AT06L 90/5W
Giá bán lẻ đề xuất: 90.200 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 90/7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 460/410lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Tuổi thọ: 15.000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (115x35)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90 mm
icon sticker
Model: D AT06L 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 106.700 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 110/7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 460/410lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Tuổi thọ: 15.000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (140x35)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110 mm
icon sticker
Model: D AT06L 110/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 124.300 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 110/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 600/540lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Tuổi thọ: 15.000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (140x35) mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110 mm
icon sticker
Model: D AT06L 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 150.700 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight 90/7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 500/500/470lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (118x40) mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90 mm
icon sticker
Model: D AT04L 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 128.700 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight 90/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp hoạt động: (150 ÷ 250)V
 • Quang thông: 650/650/630lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (118x40) mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90 mm
icon sticker
Model: D AT04L 90/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 136.400 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 110/7W
 • Công suất: 7W
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 500/500/470lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (138x40)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110 mm
icon sticker
Model: D AT04L 110/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 143.000 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight 110/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp hoạt đông: (150 ÷ 250)V
 • Quang thông: 650/650/630lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (138x40) mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110 mm
icon sticker
Model: D AT04L 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 154.000 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 110/12W
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 930/930/910lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (138x40)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110 mm
icon sticker
Model: D AT04L 110/12W
Giá bán lẻ đề xuất: 162.800 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight 16W
 • Công suất: 16W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1300/1300/1200lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (180x44)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 155mm
icon sticker
Model: D AT04L 155/16W
Giá bán lẻ đề xuất: 292.600 VNĐ
Đèn LED âm trần downlight 25W
 • Công suất: 25W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 2000/2000/1900lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (180x44)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 155mm
icon sticker
Model: D AT04L 155/25W
Giá bán lẻ đề xuất: 341.000 VNĐ
Đèn LED Downlight đổi màu 7W COB
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 800/770/860lm
 • Đổi 3 màu: 6500K/3000K/4000K
 • Tuổi thọ: 20000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (96x60)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 105 mm
icon sticker
Model: D AT17L ĐM 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 189.200 VNĐ
Đèn LED Downlight đổi màu 9W COB
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 770lm/860lm/800lm
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Tuổi thọ: 20000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (113x65)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110 mm
icon sticker
Model: D AT17L ĐM 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 224.400 VNĐ
Đèn LED Downlight đổi màu 12W COB
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1050/1020/1140lm
 • Đổi 3 màu: 6500K/3000K/4000K
 • Tuổi thọ: 20000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (138x75)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110 mm
icon sticker
Model: D AT17L ĐM 110/12W
Giá bán lẻ đề xuất: 281.600 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 3W ( Viền Bạc)
 • Công suất: 3W
 • Điện áp: 150-250/50Hz
 • Quang thông: 160/150/180 lm
 • Đổi 3 màu: 6500K/3000K/4000K
 • Tuổi thọ(giờ): 15.000 (L70)
 • Kích thước (ØxH): (78x50)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 60mm
Model: D AT10L ĐM 60/3W
Giá bán lẻ đề xuất: 92.400 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 3W Viền Vàng
 • Công suất: 3W
 • Điện áp: 150-250/50Hz
 • Quang thông: 160/150/180 lm
 • Đổi 3 màu: 6500K/3000K/4000K
 • Tuổi thọ(giờ): 15.000 (L70)
 • Kích thước (ØxH): (78x50)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 60mm
Model: D AT10L ĐM 60/3W
Giá bán lẻ đề xuất: 92.400 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 7W Viền Bạc
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 700lm
 • Đổi 3 màu: 6500K/3000K/4000K
 • Tuổi thọ: 25.000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (118x33)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90 mm
Model: AT10 ĐM 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 162.800 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 7W Viền Vàng
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 700lm
 • Đổi 3 màu: 6500K/3000K/4000K
 • Tuổi thọ: 25.000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (118x33)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90 mm
Model: AT10 ĐM 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 162.800 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 12W (Viền Vàng)
 • Công suất: 12W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Quang thông: 1200lm
 • Tuổi thọ: 25000 giờ
 • Đổi 3 màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (138x36)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110 mm
icon sticker
Model: AT10 ĐM 110/12W
Giá bán lẻ đề xuất: 202.000 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 12W
 • Công suất: 12W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Quang thông: 1200lm
 • Đổi 3 màu: 6500K/3000K/4000K
 • Tuổi thọ: 25000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (138x36)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110mm
icon sticker
Model: AT10 ĐM 110/12W
Giá bán lẻ đề xuất: 202.000 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 900lm
 • Đổi 3 màu: 6500K/3000K/4000K
 • Tuổi thọ: 25000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (138x36)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110 mm
Model: AT10 ĐM 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 191.400 VNĐ
Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 900lm
 • Đổi 3 màu: 6500K/3000K/4000K
 • Tuổi thọ: 25000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (138x36)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110mm
Model: AT10 ĐM 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 191.400 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 700lm
 • Đổi 3 màu: 6500K/3000K/4000K
 • Tuổi thọ: 25000 giờ
 • Kích thước (ØxH): (118x33)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
Model: AT02 ĐM 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 162.800 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678