Menu

Tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG SINH VIÊN NĂM CUỐI THỰC TẬP/LÀM VIỆC PART TIME

TUYỂN DỤNG SINH VIÊN NĂM CUỐI THỰC TẬP/LÀM VIỆC PART TIME

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông tạo điều kiện cho các sinh viên năm cuối vào thực tập hoặc làm việc theo diện partime tại Công ty, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 7/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 7/2021

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông cần tuyển dụng bổ sung nhân sự vào vị trí sau:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 7/2021 - NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 7/2021 - NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông cần tuyển dụng bổ sung nhân sự vào vị trí sau:  
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 7/2021 - NHÂN VIÊN SEO MARKETING

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 7/2021 - NHÂN VIÊN SEO MARKETING

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông cần tuyển dụng bổ sung nhân sự vào vị trí sau:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 6/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 6/2021

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông cần tuyển dụng bổ sung nhân sự vào vị trí sau:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 3/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 3/2021

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông cần tuyển dụng bổ sung lao động vào vị trí sau:
Thông báo tuyển dụng lao động tháng 12 năm 2020

Thông báo tuyển dụng lao động tháng 12 năm 2020

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông cần tuyển dụng bổ sung lao động vào 02 vị trí sau
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 /2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 /2020

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông cần tuyển dụng bổ sung lao động vào các vị trí sau:
Tuyển dụng lao động

Tuyển dụng lao động

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông cần tuyển dụng bổ sung lao động làm công nhật:
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ chiếu sáng (TTHCM) - Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông - Nhà sản xuất nguồn sáng LED và cung cấp giải pháp chiếu sáng hàng đầu Việt Nam cần tuyển  02 -04  nhân viên kinh doanh Địa điểm làm việc: 177 – 179 đường số 26, phường 10, quận 6, TP.HCM