Menu

Tin tuyển dụng

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN TỬ

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN TỬ

Trung tâm R&D chiếu sáng Rạng Đông - đơn vị của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cần tuyển 05 kỹ sư có yêu cầu như sau:
TUYỂN DỤNG SINH VIÊN NĂM CUỐI THỰC TẬP/LÀM VIỆC PART TIME

TUYỂN DỤNG SINH VIÊN NĂM CUỐI THỰC TẬP/LÀM VIỆC PART TIME

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông tạo điều kiện cho các sinh viên năm cuối vào thực tập hoặc làm việc theo diện partime tại Công ty, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 7/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 7/2021

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông cần tuyển dụng bổ sung nhân sự vào vị trí sau: