Menu

Danh mục sản phẩm

Chọn theo loại bóng

Phụ kiện đèn LED

Bộ nguồn LED dây

Giá bán lẻ đề xuất: 1.266.100 VNĐ
Model: RD - BN LD01.RF

Bộ xoay góc đèn M36

Giá bán lẻ đề xuất: 24.200 VNĐ
Model: BXG ĐM36-01

Bộ Driver lắp với đèn led dây RD-LD01.9W

Giá bán lẻ đề xuất: 52.800 VNĐ
Model: Bộ Driver LED Dây

Bộ Driver lắp với đèn led dây RD-LD01.7W

Giá bán lẻ đề xuất: 50.600 VNĐ
Model: Bộ Driver LED Dây

Bộ Driver lắp với đèn led dây RD-LD01.9W CCT

Giá bán lẻ đề xuất: 113.300 VNĐ
Model: Bộ Driver LED Dây đổi màu

Bộ phụ kiện nối dài

Giá bán lẻ đề xuất: 40.700 VNĐ
Model: Bộ phụ kiện nối dài

Bộ gá đèn đa năng

Giá bán lẻ đề xuất: 96.800 VNĐ
Model: Bộ gá đèn đa năng

Bộ Driver led dây đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 113.300 VNĐ
Model: DR-LD01 ĐM 1000/9W

Bộ Driver led dây 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 52.800 VNĐ
Model: DR-LD01 1000/9W

Bộ Driver led dây 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 50.600 VNĐ
Model: DR-LD01 1000/7W

Bộ phụ kiện đèn led panel vuông

Giá bán lẻ đề xuất: 132.000 VNĐ
Model: PKP 02

Bộ phụ kiện tai treo Panel

Giá bán lẻ đề xuất: 51.700 VNĐ
Model: PKP 01

Giá treo đèn Led panel 60x60

Giá bán lẻ đề xuất: 418.000 VNĐ
Model: GTP 60x60

Giá treo đèn Led panel 30x120

Giá bán lẻ đề xuất: 418.000 VNĐ
Model: GTP 30x120

Giá treo đèn Led panel 60x120

Giá bán lẻ đề xuất: 418.000 VNĐ
Model: GTP 60x120