Menu

Danh mục sản phẩm

Loại bóng
Công nghệ
Công suất

Chiếu sáng học đường

Bộ đèn chiếu sáng bảng 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 471.900 VNĐ
Model: BD CSBA 120/18W

Bộ đèn chiếu sáng lớp học 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 641.300 VNĐ
Model: BD CSLH 120/20W

Bộ đèn chiếu sáng lớp học 1200/36W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.331.000 VNĐ
Model: CSLH.LS 1200/36W

Bộ đèn chiếu sáng lớp học 120/36W HCL

Giá bán lẻ đề xuất: 1.694.000 VNĐ
Model: CSLH.LS 1200/36W.HCL

Bộ đèn chiếu sáng lớp học 36W

Giá bán lẻ đề xuất: 726.000 VNĐ
Model: CSLH 1200/36W

Bộ đèn chiếu sáng bảng

Giá bán lẻ đề xuất: 522.500 VNĐ
Model: BD T8L TT01 CSBA 20Wx1

Bộ đèn LED tube chiếu sáng lớp học

Giá bán lẻ đề xuất: 737.000 VNĐ
Model: BD T8L TT01 CSLH 20Wx2

Bộ đèn LED tube chiếu sáng lớp học

Giá bán lẻ đề xuất: 522.500 VNĐ
Model: BD T8L TT01 CSLH 20Wx1