Menu

Danh mục sản phẩm

Loại bóng
Công nghệ
Công suất

Chiếu sáng học đường

Bộ đèn chiếu sáng bảng 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 429.000 VNĐ
Model: BD CSBA 120/18W

Bộ đèn chiếu sáng lớp học 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 583.000 VNĐ
Model: BD CSLH 120/20W

Bộ đèn chiếu sáng lớp học 1200/36W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSLH.LS 1200/36W

Bộ đèn chiếu sáng lớp học 120/36W HCL

Giá bán lẻ đề xuất: 1.540.000 VNĐ
Model: CSLH.LS 1200/36W.HCL

Bộ đèn chiếu sáng lớp học 36W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSLH 1200/36W

Bộ đèn chiếu sáng lớp học

Giá bán lẻ đề xuất: 470.800 VNĐ
Model: FS 40/36x1 CM1*EH

Bộ đèn LED tube chiếu sáng lớp học

Giá bán lẻ đề xuất: 671.000 VNĐ
Model: BD T8L TT01 CSLH 18Wx2

Bộ đèn LED tube chiếu sáng lớp học

Giá bán lẻ đề xuất: 473.000 VNĐ
Model: BD T8L TT01 CSLH 18Wx1