Menu

Danh mục sản phẩm

Chọn theo loại bóng

Bộ đèn LED Tuýp

Bộ đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W Thủy tinh

Giá bán lẻ đề xuất: 127.600 VNĐ
Model: BD T8L TT01 M21.1/10Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Thủy tinh

Giá bán lẻ đề xuất: 151.800 VNĐ
Model: BD T8L TT01 M21.1/18Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Thủy tinh

Giá bán lẻ đề xuất: 182.600 VNĐ
Model: BD T8L TT01 M11/18Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W Thủy tinh

Giá bán lẻ đề xuất: 192.500 VNĐ
Model: BD T8L TT01 M11/20Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W Thủy tinh

Giá bán lẻ đề xuất: 160.600 VNĐ
Model: T8 TT01 M21.1/20Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W Thủy tinh bọc nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 157.300 VNĐ
Model: BD N02 M11/10Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Thủy tinh bọc nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: BD N02 M21.1/18Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Thủy tinh bọc nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 188.000 VNĐ
Model: BD N02 M11/18Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W Nhôm Nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 189.200 VNĐ
Model: BD T8L M11/10Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Nhôm Nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 262.900 VNĐ
Model: BD T8L M11/18Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W Nhôm Nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 277.200 VNĐ
Model: BD T8L M11/20Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 22W Thủy tinh Nguồn rời

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: BD TT01 NR M11/22Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W Nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 169.400 VNĐ
Model: BD T8L N01 M11/10Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 232.100 VNĐ
Model: BD T8L N01 M11/18Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W Nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 196.900 VNĐ
Model: BD T8L N02 M11/20Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W thủy tinh bọc nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 183.700 VNĐ
Model: BD T8L N02 M21.1/20Wx1

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 22W Dự phòng

Giá bán lẻ đề xuất: 1.324.400 VNĐ
Model: BD T8L DP M11/22Wx1

Bộ đèn LED tuýp wifi 16w

Giá bán lẻ đề xuất: 421.300 VNĐ
Model: BD LT04 N02 120/16W.WF