Menu

Bộ đèn LED TuýpBộ đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W Nhôm Nhựa
 • Công suất: 10W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Quang thông: 1000 lm
 • Tuổi thọ: 30.000 giờ
 • Kích thước (LxWxH): (628x48x68) mm
icon sticker
Model: T8 M11/10Wx1
Giá bán lẻ đề xuất: 180.000 VNĐ
Bộ đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W Nhựa
 • Công suất: 10W
 • Điện áp: 170-250V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Quang thông: 850 lm
 • Kích thước (DxRxC): 628x48x68 (mm)
icon sticker
Model: BD T8L N01 M11/10Wx1
Giá bán lẻ đề xuất: 169.400 VNĐ
Bộ đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W Thủy tinh
 • Công suất: 10W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 1000/1000/1100/1100 lm
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước (DxRxC): (614x34x49) mm
Model: T8 TT01 M21.1/10Wx1
Giá bán lẻ đề xuất: 121.000 VNĐ
Bộ đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W Thủy tinh bọc nhựa
 • Công suất: 10W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Nhiệt độ màu: 3000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 1000/1000/1100 lm
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước (DxRxC): (628x48x62) mm
Model: T8 N02 M11/10Wx1
Giá bán lẻ đề xuất: 143.000 VNĐ
Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Nhôm Nhựa
 • Công suất: 18W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Quang thông: 1800 lm
 • Tuổi thọ: 30.000 giờ
 • Kích thước (LxWxH): (1238x48x68) mm
icon sticker
Model: BD T8L M11/18Wx1
Giá bán lẻ đề xuất: 262.900 VNĐ
Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Nhựa
 • Công suất: 18W
 • Điện áp: 170-250V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Quang thông: 1700 lm
 • Kích thước (DxRxC): 1238x48x68 (mm)
icon sticker
Model: BD T8L N01 M11/18Wx1
Giá bán lẻ đề xuất: 232.100 VNĐ
Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Thủy tinh
 • Công suất: 18W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 2.000 lm
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước (DxRxC): (1.222x35x51) mm
Model: BD T8L TT01 M21.1/18Wx1
Giá bán lẻ đề xuất: 151.800 VNĐ
Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Thủy tinh
 • Công suất: 18W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 2.000 lm
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước (LxWxH): (1.237x48x62)mm
Model: BD T8L TT01 M11/18Wx1
Giá bán lẻ đề xuất: 182.600 VNĐ
Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Thủy tinh bọc nhựa
 • Công suất: 18W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 2.000 lm
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước (DxRxC): (1.222x35x51) mm
Model: BD N02 M21.1/18Wx1
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W Thủy tinh bọc nhựa
 • Công suất: 18W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 2.000 lm
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước (DxRxC): (2.137x48x62) mm
Model: BD N02 M11/18Wx1
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 22W Thủy tinh Nguồn rời
 • Công suất: 22W
 • Điện áp hoạt động: (170-250)V
 • Nhiệt độ màu: 3000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 2.000 lm
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước (DxRxC): (1.238x48x68) mm
Model: BD TT01 NR M11/22Wx1
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 22W Dự phòng
 • Công suất: 22W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Quang thông: 1.800 lm
 • Kích thước (LxWxH): (1235x48x63)(mm)
 • Thời gian sáng dự phòng: 2 giờ
icon sticker
Model: BD T8L DP M11/22Wx1
Giá bán lẻ đề xuất: 1.324.400 VNĐ
Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W Thủy tinh
 • Công suất: 20W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 2200/2200/2400/2400 lm
 • Kích thước (DxRxC): 1222x35x51 (mm)
icon sticker
Model: BD T8L TT01 M21/20Wx1
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W Nhựa
 • Công suất: 20W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 2200/2200/2400/2400 lm
 • Kích thước (DxRxC): 1222x35x51 (mm)
icon sticker
Model: BD T8L N02 M21/20Wx1
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W Nhôm Nhựa
 • Công suất: 20W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)Vz
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K
 • Quang thông: 2300 lm
 • Tuổi thọ: 30.000 giờ Kích thước (LxWxH): (1237x48x63) mm
icon sticker
icon sticker
Model: BD T8L M11/20Wx1
Giá bán lẻ đề xuất: 262.900 VNĐ
Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W Nhựa
 • Công suất: 20W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 2200/2200/2400/2400 lm
 • Kích thước (DxRxC): 1237x48x63 (mm)
icon sticker
Model: BD T8L N02 M11/20Wx1
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W Thủy tinh
 • Công suất: 20W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 2200/2200/2400/2400 lm
 • Kích thước (LxWxH): (1237x48x62)(mm)
icon sticker
Model: BD T8L TT01 M11/20Wx1
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678