Menu

Danh mục sản phẩm

Công nghệ sản phẩm
Công suất
Thiết bị điều khiển

Chiếu sáng đường

Đèn đường năng lượng mặt trời 15W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.355.200 VNĐ
Model: CSD02.SL 15W

Đèn đường năng lượng mặt trời 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.356.000 VNĐ
Model: CSD01.SL 30W

Đèn đường năng lượng mặt trời 30W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD01.SL.RF V2 30W

Đèn đường năng lượng mặt trời 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 6.050.000 VNĐ
Model: CSD01.SL 50W

Đèn đường năng lượng mặt trời 50W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD01.SL.RF V2 50W

Đèn đường năng lượng mặt trời 70W

Giá bán lẻ đề xuất: 15.851.000 VNĐ
Model: CSD02.SL 70W

Đèn đường năng lượng mặt trời 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 19.481.000 VNĐ
Model: CSD02.SL 100W

Đèn đường năng lượng mặt trời 120W

Giá bán lẻ đề xuất: 22.143.000 VNĐ
Model: CSD02.SL 120W

Đèn đường LED 40W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD02/40W

Đèn đường LED 60W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.190.000 VNĐ
Model: CSD02/60W

Đèn đường LED 70W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.410.000 VNĐ
Model: CSD02/70W

Đèn đường LED 120W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.477.000 VNĐ
Model: CSD02/120W

Đèn đường LED 150W

Giá bán lẻ đề xuất: 6.292.000 VNĐ
Model: CSD02 150W

Đèn đường LED 200W

Giá bán lẻ đề xuất: 7.223.700 VNĐ
Model: CSD02/200W

Đèn đường LED 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.210.000 VNĐ
Model: CSD03/30W

Đèn đường LED 60W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.267.000 VNĐ
Model: CSD03/60W

Đèn đường LED 80W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.630.000 VNĐ
Model: CSD03/80W

Đèn đường LED 80W

Giá bán lẻ đề xuất: 7.370.000 VNĐ
Model: CSD04 80W

Đèn đường LED 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 7.810.000 VNĐ
Model: CSD04 100W

Đèn đường LED 120W

Giá bán lẻ đề xuất: 8.470.000 VNĐ
Model: CSD04 120W

Đèn đường LED 150W

Giá bán lẻ đề xuất: 9.240.000 VNĐ
Model: CSD04 150W

Đèn đường LED 180W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD04 180W

Đèn đường LED 200W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD04 200W

Đèn đường ngõ xóm 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 286.000 VNĐ
Model: CSD05/30W

Đèn đường LED 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 6.820.000 VNĐ
Model: CSD05/100W

Đèn đường LED 120W

Giá bán lẻ đề xuất: 7.150.000 VNĐ
Model: CSD05/120W

Đèn đường LED 150W

Giá bán lẻ đề xuất: 7.480.000 VNĐ
Model: CSD05/150W

Đèn đường LED 80W

Giá bán lẻ đề xuất: 6.154.500 VNĐ
Model: CSD06/80W

Đèn đường LED 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 6.645.100 VNĐ
Model: CSD06/100W

Đèn đường LED 120W

Giá bán lẻ đề xuất: 7.139.000 VNĐ
Model: CSD06/120W

Đèn đường LED 150W

Giá bán lẻ đề xuất: 7.381.000 VNĐ
Model: CSD06/150W

Đèn LED chiếu sáng đường 80W

Giá bán lẻ đề xuất: 5.390.000 VNĐ
Model: CSD08 80W

Đèn LED chiếu sáng đường 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 6.710.000 VNĐ
Model: CSD08 100W

Đèn LED chiếu sáng đường 120W

Giá bán lẻ đề xuất: 6.930.000 VNĐ
Model: CSD08 120W

Đèn LED chiếu sáng đường 150W

Giá bán lẻ đề xuất: 7.150.000 VNĐ
Model: CSD08 150W

Đèn LED chiếu sáng đường 200W

Giá bán lẻ đề xuất: 8.800.000 VNĐ
Model: CSD08 200W

TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN ĐƯỜNG

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: RĐ-T10