RẠNG ĐÔNG ANH HÙNG
VÀ CÓ BÁC HỒ
60 năm trưởng thành và phát triển, các thế hệ người Rạng Đông đã xây dựng nên bản sắc văn hóa đặc sắc Rạng Đông Anh hùng & có Bác Hồ, phát triển dựa trên Khoa học công nghệ/ Đổi mới sáng tạo và sự tử tế. Trách nhiệm xã hội là nền tảng để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số.
CON NGƯỜI
RẠNG ĐÔNG
Ý CHÍ
RẠNG ĐÔNG

Ở Rạng Đông người lao động thực sự được làm chủ. Với tinh thần Đoàn kết – Chủ động – Sáng tạo – Tốc độ – Chuyên nghiệp

Với ý chí và lòng nhiệt thành đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, cộng hưởng cảm xúc tích cực, đưa con thuyền Rạng Đông vươn ra biển lớn, xứng danh “ Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ”.

HỆ SINH THÁI
SÁNG TẠO MỞ

Phát triển hệ sinh thái sáng tạo mở và phong trào ngày hội sáng tạo Rang Dong Techday làm nền tảng để tiếp nhận và phát triển tri thức, tiếp thu tri thức từ bên ngoài để chuyển hóa và sản sinh tri thức có giá trị, tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo và không ngừng phát triển.

ĐÀO TẠO,
NÂNG CAO
NĂNG LỰC
ĐỘI NGŨ

Liên tục có các chương trình đào tạo, huấn luyện, phát triển năng lực qua trong công việc; Phát triển kỹ năng số, tư duy số và hành vi số là con đường ngắn nhất để Rạng Đông bồi dưỡng và nâng cao năng lực của con người số. Quĩ đầu tư mạo hiểm là bệ đỡ cho những ý tưởng sáng tạo của người lao động được phát huy và đưa vào đời sống.

HOẠT ĐỘNG
VĂN HÓA
THỂ THAO

Các thế hệ Rạng Đông đã miệt mài lao động xây dựng nên một Rạng Đông có bề dày lịch sử sâu sắc. Rạng Đông là mái nhà chung để mọi người có thể thể hiện tài năng, nét đẹp trong lao động sản xuất, văn hóa, thể thao, văn nghệ.

1900.2098