Chiếu sáng Bệnh viện

Chiếu sáng Bệnh viện
Chiếu sáng bệnh viện

Chiếu sáng bệnh viện

Bệnh viện, Cơ sở y tế là nơi hoạt động liên tục, tần suất cao (24/24h). Vì thế  yêu cầu chiếu sáng đòi hỏi cực kỳ khắt khe, hạn chế bảo dưỡng thay thế. Nên tích hợp giải pháp chiếu sáng thông minh trong chiếu sáng bệnh viện giúp điều chỉnh lượng sáng phù hợp với từng vị trí, công năng sử dụng. Đèn LED được coi là giải pháp chiếu sáng tối ưu trong chiếu sáng bệnh viện
1900.2098