CHIẾU SÁNG TỰ NHIÊN

Tăng năng suất & Sức khỏe
Đối với công việc trong nhà xưởng sản xuất thường có những thao tác đơn điệu, lặp đi lặp lại nhiều lần dễ gây mệt mỏi và giảm năng suất lao động.

Hệ thống chiếu sáng hiện tại cho lĩnh vực công nghiệp thường được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành TCNV 7114-1:2008 và QCVN 09:2017/BXD.

Tuy nhiên, hệ thống chiếu sáng lấy người lao động làm trung tâm trong công nghiệp đang cho thấy có nhiều hiệu quả đáng quan tâm, đặc biệt đối với người công nhân làm việc theo ca. Với các chế độ chiếu sáng có cường độ và phổ ánh sáng thích hợp đã giúp họ dễ dàng thích nghi khi chuyển từ ca ngày sang ca đêm.

Chế độ chiếu sáng HCL đối với ca ngày

Từ đầu ca đến 8 giờ duy trì ánh sáng với độ rọi mặt đứng ở tầm mắt (Ez) 150lx, từ 8 giờ đến 10 giờ điều chỉnh độ sáng Ez tăng lên 350lx

Xem thêm
Chế độ chiếu sáng HCL đối với ca đêm
(chỉ làm 2-3 đêm)

Từ đầu ca đảm bảo độ rọi trên mặt làm việc theo tiêu chuẩn, độ rọi măt đứng Ez 150 lx và nhiệt độ màu 3500K. Đến cuối ca sau 4 giờ đến 7 giờ sáng điều chỉnh tăng độ rọi Ez lên 350 lux và nhiệt độ màu 6500K tăng sự tỉnh tạo và giảm mệt mỏi thường gặp vào cuối ca, sau đó giảm dàn về mức đầu ca

Chế độ chiếu sáng HCL đối với ca đêm
(nhiều hơn 3-4 đêm)

Từ đầu ca tối, điều chỉnh tăng dần độ sáng và nhiệt độ màu để từ 19 giờ đến 23 giờ đảm bảo độ rọi đứng Ez 350 lux và nhiệt độ màu 6500K

Xem thêm

DÀN SẢN PHẨM RẠNG ĐÔNG

Đèn LED Highbay
Đèn LED Chiếu pha
Bộ đèn LED M26, M36, M38

RẠNG ĐÔNG TƯ VẤN MIỄN PHÍ
HỆ THỐNG & GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG NHÀ MÁY 4.0

Khảo sát hiện trạng nhà máy
1
Lên phương án thiết kế hệ thống & giải pháp chiếu sáng
2
Thuyết trình giải pháp chiếu sáng trước chủ đầu tư/doanh nghiệp
3
1900.2098