Phích pha tràPhích Pha trà 1055 Inox 1 Lít
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân Inox, vai nhựa
 • Nắp Phích: dạng nút ấn
 • Phin: Lọc trà, cây hương liệu
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 75 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1055 ST1.E
Giá bán lẻ đề xuất: 232.100 VNĐ
Phích Pha trà 1055 N1 1 Lít
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: nhựa ABS
 • Phin: Lọc trà, cây hương liệu
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥75 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1055 N1.E
Giá bán lẻ đề xuất: 261.800 VNĐ
Phích Pha trà 1055 TS 1 Lít
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân sắt, vai nhựa
 • Phin: Lọc trà, cây hương liệu
 • Rót nước: dạng nút ấn
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥75 ˚C
Model: RD 1055 TS
Giá bán lẻ đề xuất: 166.100 VNĐ
Phích Pha trà 1542 N2 1,5 Lít
 • Dung tích: 1,5 lít
 • Vật liệu: vỏ nhựa ABS
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
icon sticker
Model: RD 1542 N2.E
Giá bán lẻ đề xuất: 279.400 VNĐ
Phích Pha trà 1045 N1 1 Lít
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: vỏ nhựa ABS
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1045 N1.E
Giá bán lẻ đề xuất: 249.700 VNĐ
Phích Pha trà 1040 Inox 1 Lít
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân Inox, vai nhựa
 • Nắp Phích: dạng nút ấn
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
Model: RD 1040 ST2
Giá bán lẻ đề xuất: 163.900 VNĐ
Phích Pha trà 1045 1 Lít
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân sắt, vai nhựa
 • Rót nước: dạng nút ấn
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1045 TS.E
Giá bán lẻ đề xuất: 169.400 VNĐ
Phích Pha trà 1040 1 Lít
 • Dung tích:1 lít
 • Vật liệu: thân sắt, vai nhựa
 • Rót nước: dạng nút ấn
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
Model: RD 1040 TS
Giá bán lẻ đề xuất: 134.200 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678