Menu

Danh mục sản phẩm

Nghề cá
Loại đèn
Công suất

Chiếu sáng ngư nghiệp

Bóng đèn LED BULB Tròn 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 75.900 VNĐ
Model: A60N1 12-24VDC/7W

Bóng đèn LED BULB Tròn 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 80.300 VNĐ
Model: A60N1 12-24VDC/9W

Bóng đèn LED BULB 40W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: LED TR80/40W

Bóng đèn LED BULB 50W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: LED TR80/50W

Bóng đèn LED BULB DC 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 97.900 VNĐ
Model: LED A60N1 12-24VDC 7W

Bóng đèn LED BULB DC 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 103.400 VNĐ
Model: LED A60N1 12-24VDC 9W

Đèn LED ốp trần 14W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: D LN05L 220/14W

Đèn LED Câu mực 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 847.000 VNĐ
Model: DCM 01L/30w

Đèn LED chiếu Boong 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 924.000 VNĐ
Model: DCB 01L/50w

Đèn LED Câu mực 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.056.000 VNĐ
Model: DCM 01L/50w

Đèn LED chiếu Boong 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.640.000 VNĐ
Model: D CB02L/100W

đèn chiếu bè DC 150w

Giá bán lẻ đề xuất: 4.059.000 VNĐ
Model: D B04L/150w

Đèn LED Đánh cá 200W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.949.000 VNĐ
Model: D DC04L/200W

Đèn LED chiếu Boong 150W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.860.000 VNĐ
Model: D CB02L/150W

Đèn LED Đánh cá 300W

Giá bán lẻ đề xuất: 5.489.000 VNĐ
Model: D DC04L/300W

Đèn LED Đánh cá 300W

Giá bán lẻ đề xuất: 5.489.000 VNĐ
Model: D DC PX 04L/300W

Đèn LED Thả chìm 200W

Giá bán lẻ đề xuất: 6.126.000 VNĐ
Model: D TC01/200W

Đèn LED Thả chìm 600W

Giá bán lẻ đề xuất: 15.829.000 VNĐ
Model: D TC01L/600W