Menu

Danh mục sản phẩm

Nghề cá
Loại đèn
Công suất

Chiếu sáng ngư nghiệp

Bóng đèn LED BULB chuyên dụng cho tàu cá 30w

Giá bán lẻ đề xuất: 235.400 VNĐ
Model: TR100.TC/30W

Bóng đèn LED BULB chuyên dụng cho tàu cá 40w

Giá bán lẻ đề xuất: 299.200 VNĐ
Model: TR120.TC/40W

Bóng đèn LED BULB chuyên dụng cho tàu cá 40W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: LED TR80/40W

Bóng đèn LED BULB chuyên dụng cho tàu cá 50W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: LED TR80/50W

Bóng đèn LED BULB DC 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 107.800 VNĐ
Model: LED A60N1 12-24VDC 7W

Bóng đèn LED BULB DC 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 113.300 VNĐ
Model: LED A60N1 12-24VDC 9W

Đèn LED ốp trần 14W

Giá bán lẻ đề xuất: 270.600 VNĐ
Model: D LN05L 220/14W

Đèn LED Câu mực 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 931.700 VNĐ
Model: DCM 01L/30w

Đèn LED chiếu Boong 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 877.800 VNĐ
Model: DCB 01L/50w

Đèn LED Câu mực 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.056.000 VNĐ
Model: CM 01 50W

Đèn LED chiếu Boong 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.434.200 VNĐ
Model: D CB02L/100W

đèn chiếu bè DC 150w

Giá bán lẻ đề xuất: 4.464.900 VNĐ
Model: D B04L/150w

Đèn LED Đánh cá 200W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.343.900 VNĐ
Model: DC04L 200W

Đèn LED chiếu Boong 150W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.569.500 VNĐ
Model: D CB02L/150W

Đèn LED Đánh cá 300W

Giá bán lẻ đề xuất: 5.489.000 VNĐ
Model: DC04 300W

Đèn LED Đánh cá 300W

Giá bán lẻ đề xuất: 6.037.900 VNĐ
Model: D DC PX 04L/300W

Đèn LED Đánh cá 400W

Giá bán lẻ đề xuất: 7.686.800 VNĐ
Model: DC05 400W

Đèn LED Thả chìm 200W

Giá bán lẻ đề xuất: 9.909.900 VNĐ
Model: D TC01/200W

Đèn LED Thả chìm 600W

Giá bán lẻ đề xuất: 17.411.900 VNĐ
Model: D TC01L/600W

Đèn LED Đánh cá 400W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: DC05 400W.NA

Đèn LED Đánh cá 400W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: DC04 400W.NA

Đèn LED chiếu Boong 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.155.000 VNĐ
Model: CB02 50W

Đèn LED Đánh cá 400W

Giá bán lẻ đề xuất: 8.107.000 VNĐ
Model: DC04 400W

Đèn LED Đánh cá 500W

Giá bán lẻ đề xuất: 8.439.200 VNĐ
Model: DC05 500W