Menu

Danh mục sản phẩm

Loại đèn
Công suất
Công nghệ

Chiếu sáng outdoors

Đèn LED chiếu pha siêu sáng

Giá bán lẻ đề xuất: 9.460.000 VNĐ
Model: CP09 350W

Đèn LED chiếu pha 150W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CP07 150W

Đèn LED chiếu pha 200W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CP07 200W

Đèn LED chiếu pha 250W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CP07 250W

Đèn pha LED 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 600.600 VNĐ
Model: D CP05L/50W

Đèn pha LED 70W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.590.600 VNĐ
Model: D CP03L/70W

Đèn pha LED 150W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.121.800 VNĐ
Model: D CP03L/150W

Đèn Pha LED 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 552.200 VNĐ
Model: CP06/30W

Đèn Pha LED 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 697.400 VNĐ
Model: CP06/50W

Đèn Pha LED 70W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.590.600 VNĐ
Model: CP06/70W

Đèn Pha LED 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.206.600 VNĐ
Model: CP06/100W

Đèn Pha LED 150W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.121.800 VNĐ
Model: CP06/150W

Đèn Pha LED 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 440.000 VNĐ
Model: CP06/20W

Đèn Pha LED 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 301.400 VNĐ
Model: CP06/10W

Đèn LED chiếu pha

Giá bán lẻ đề xuất: 697.400 VNĐ
Model: CP08/50W

Đèn led chiếu sáng cây xăng 80W

Giá bán lẻ đề xuất: 5.385.600 VNĐ
Model: CX01L 80W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.282.600 VNĐ
Model: CP01.SL 10W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.118.600 VNĐ
Model: CP01.SL 40W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.118.600 VNĐ
Model: CP01.SL.RF V2 40W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 70W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.477.000 VNĐ
Model: CP01.SL 70W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 90W

Giá bán lẻ đề xuất: 5.275.600 VNĐ
Model: CP01.SL 90W