Menu

Danh mục sản phẩm

Loại đèn
Công suất
Công nghệ

Chiếu sáng outdoors

Đèn pha LED 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 600.600 VNĐ
Model: D CP05L/50W

Đèn pha LED 70W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.590.600 VNĐ
Model: D CP03L/70W

Đèn pha LED 150W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.121.800 VNĐ
Model: D CP03L/150W

Đèn Pha LED 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 481.800 VNĐ
Model: CP06/30W

Đèn Pha LED 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 697.400 VNĐ
Model: CP06 50W

Đèn Pha LED 70W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.590.600 VNĐ
Model: D CP06L 70W

Đèn Pha LED 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.206.600 VNĐ
Model: D CP06L 100W

Đèn Pha LED 150W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.121.800 VNĐ
Model: D CP06L 150W

Đèn Pha LED 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 415.800 VNĐ
Model: D CP06L 20W

Đèn Pha LED 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 301.400 VNĐ
Model: D CP06L 10W

Đèn Pha LED 200W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.923.600 VNĐ
Model: D CP06L 200W

Đèn led chiếu sáng cây xăng 80W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.895.000 VNĐ
Model: CX01L 80W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.166.000 VNĐ
Model: CP01.SL 10W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.925.000 VNĐ
Model: CP01.SL 40W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 70W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.070.000 VNĐ
Model: CP01.SL 70W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 90W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.796.000 VNĐ
Model: CP01.SL 90W