(Bác Hồ nói chuyện với CNVC Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ngày 28-4-1964).
Năm 1958
Khởi công xây dựng
Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông.
Năm 1961
Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
chính thức được thành lập.
28/4/1964
Bác Hồ về thăm Nhà máy.
Ngày 28 tháng tư hàng năm được lấy làm ngày truyền thống của Rạng Đông.
Năm 1972
Máy bay Mỹ ném bom nhà máy.
Năm 1987 – 1989
Rạng Đông bên bờ vực phá sản.
Năm 1990 – 1993
Tổ chức lại sản xuất, sắp xếp lại lao động.
Công ty bắt đầu có lãi.
Năm 1998 – 2004
Thực hiện hiện đại hóa công ty,
chuẩn bị hội nhập kinh tế quốc tế.
Ngày 28/4/2000
Rạng Đông đón nhận danh hiệu
Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
Năm 2004
Rạng Đông chuyển sang công ty cổ phần.
Năm 2007
Nhà máy số 2 tại KCN Quế Võ, Bắc Ninh đi vào hoạt động.
Năm 2008
Lò thủy tinh không chì đầu tiên tại Việt Nam
đi vào hoạt động.
Năm 2011
Trung tâm R&D chiếu sáng được thành lập.
Năm 2014
Thành lập Xưởng LED – Điện tử & Thiết bị chiếu sáng,
thực hiện sản xuất đèn LED ở quy mô công nghiệp.
Năm 2016-2019
Chuyển từ công ty công nghệ sang Công ty công nghệ cao
Năm 2020
Công ty chính thức bước vào pha 2 đổi mới II
với Chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030
Năm 2021
Rạng Đông tròn 1 hoa giáp - 60 năm tuổi, vinh dự được đón Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đến thăm.
1900.2098