Menu

Danh mục sản phẩm

Loại bóng

Đèn pha LED

Đèn pha LED 70W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.590.600 VNĐ
Model: D CP03L/70W

Đèn pha LED 150W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.121.800 VNĐ
Model: D CP03L/150W

Đèn Pha LED 30W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 481.800 VNĐ
Model: D CP06L 30W

Đèn Pha LED 50W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 697.400 VNĐ
Model: CP06 50W

Đèn Pha LED 70W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 1.590.600 VNĐ
Model: D CP06L 70W

Đèn Pha LED 100W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 2.206.600 VNĐ
Model: D CP06L 100W

Đèn Pha LED 150W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 3.121.800 VNĐ
Model: D CP06L 150W

Đèn Pha LED 20W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 415.800 VNĐ
Model: D CP06L 20W

Đèn Pha LED 10W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 301.400 VNĐ
Model: D CP06L 10W

Đèn Pha LED 200W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 4.923.600 VNĐ
Model: D CP06L 200W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 90W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.796.000 VNĐ
Model: CP01.SL/90W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.166.000 VNĐ
Model: CP01SL/10W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.925.000 VNĐ
Model: CP01SL/40W