Menu

Danh mục sản phẩm

Loại phòng
Loại bóng
Công nghệ
Công suất
Màu sắc ánh sáng
Hình dạng
Vật liệu
Thiết bị
Phụ kiện

Chiếu sáng nhà ở

Đèn LED Ốp trần Vuông 12W đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 202.400 VNĐ
Model: LN12N 170x170/12W

Đèn LED Ốp trần Tròn 12W đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 202.400 VNĐ
Model: LN12N 170/12W

Đèn LED Ốp trần Tròn 12W Đổi màu đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 235.400 VNĐ
Model: LN12N ĐM 170/12W

Đèn LED Ốp trần Vuông 18W Đổi màu đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 352.000 VNĐ
Model: LN12N ĐM 220x220/18W

Đèn LED Ốp trần Tròn 18W đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 275.000 VNĐ
Model: LN12N 220/18W

Đèn LED Ốp trần Tròn 18W Đổi màu đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 352.000 VNĐ
Model: LN12N ĐM 220/18W

Đèn LED Ốp trần Tròn 24W đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 341.000 VNĐ
Model: LN12N 300/24W

Đèn LED Ốp trần Vuông 24W Đổi màu đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 429.000 VNĐ
Model: LN12N ĐM 300x300/24W

Đèn LED Ốp trần Vuông 24W

Giá bán lẻ đề xuất: 453.200 VNĐ
Model: LN12 300x300/24W

Đèn LED Ốp trần Tròn 24W Đổi màu đế nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 429.000 VNĐ
Model: LN12N ĐM 300/24W

Đèn ngủ cảm biến

Giá bán lẻ đề xuất: 136.400 VNĐ
Model: ĐN02.LS 65x65/0.3W

Đèn LED M36 10W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: B.Đ M36L 30/10W

Bóng đèn LED BULB Tròn 3W

Giá bán lẻ đề xuất: 39.600 VNĐ
Model: A45N1/3W.H

Bóng đèn LED BULB tròn 5W

Giá bán lẻ đề xuất: 50.600 VNĐ
Model: A55N4/5W.H

Bóng đèn LED BULB Tròn 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 58.300 VNĐ
Model: A60N3/7W.H

Bóng đèn LED BULB tròn 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 68.200 VNĐ
Model: A60N1/9W.H

Bóng đèn LED BULB Tròn 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 84.700 VNĐ
Model: A70N1/12W.H

Bóng đèn LED BULB Tròn 15W

Giá bán lẻ đề xuất: 105.600 VNĐ
Model: A80N1/15W.H

Bóng đèn LED BULB Tròn 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 146.300 VNĐ
Model: A95N1/20W.H

Bóng đèn LED BULB Tròn 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 217.800 VNĐ
Model: A120N1/30W.H

Bóng đèn LED BULB tròn 1W màu xanh lam

Giá bán lẻ đề xuất: 31.900 VNĐ
Model: A45B 1W

Bóng đèn LED BULB tròn 1W màu trắng

Giá bán lẻ đề xuất: 31.900 VNĐ
Model: A45W 1W

Bóng đèn LED BULB tròn 1W màu đỏ

Giá bán lẻ đề xuất: 31.900 VNĐ
Model: A45R 1W

Bóng đèn LED BULB tròn 1W màu vàng

Giá bán lẻ đề xuất: 31.900 VNĐ
Model: A45Y 1W

Bóng đèn LED BULB tròn 1W màu xanh lá

Giá bán lẻ đề xuất: 31.900 VNĐ
Model: A45G 1W

Bóng đèn LED BULB Trụ 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 74.800 VNĐ
Model: TR60N2/10W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 80.300 VNĐ
Model: TR70N2/12W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 14W

Giá bán lẻ đề xuất: 107.800 VNĐ
Model: TR70N1/14W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 145.200 VNĐ
Model: TR80N1/20W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 216.700 VNĐ
Model: TR100N1/30W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 216.700 VNĐ
Model: TR100NĐ2/30W.H

Bóng đèn LED BULB trụ 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 279.400 VNĐ
Model: TR120N1/40W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 383.900 VNĐ
Model: TR140N1/50W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ nhôm đúc 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 145.200 VNĐ
Model: TR80NĐ2/20W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ Nhôm đúc 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 292.600 VNĐ
Model: TR100NĐ1 40W

Bóng đèn LED BULB Trụ Nhôm đúc 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 361.900 VNĐ
Model: TR120NĐ1 50W

Bóng đèn LED BULB Trụ Nhôm đúc 60W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: TR135NĐ1/60W.H

Bóng đèn LED BULB trụ Nhôm đúc 80W

Giá bán lẻ đề xuất: 508.200 VNĐ
Model: LED TR135/80W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ Nhôm đúc 60W

Giá bán lẻ đề xuất: 462.000 VNĐ
Model: LED TR140 60W

Bóng đèn LED BULB trụ Nhôm đúc 80W

Giá bán lẻ đề xuất: 545.600 VNĐ
Model: LED TR140/80W.H

Bóng đèn LED BULB Cảm biến 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 166.100 VNĐ
Model: A60.RAD 7W

Bóng đèn LED BULB Cảm biến 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 161.700 VNĐ
Model: A60.RAD 9W

Bóng đèn LED BULB Cảm biến 15W

Giá bán lẻ đề xuất: 201.300 VNĐ
Model: TR70.RAD 15W

Bóng đèn LED Bulb Đổi màu 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 83.600 VNĐ
Model: LED A60 ĐM/7W

Bóng đèn LED Bulb Đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 92.400 VNĐ
Model: LED A60 ĐM/9W

Bóng đèn LED BULB Tròn 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 84.700 VNĐ
Model: LED A60N1 12-24VDC/9W

Bóng đèn LED BULB Tròn 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 80.300 VNĐ
Model: A60N1 12-24VDC/7W

Bóng đèn LED BULB DC 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 136.400 VNĐ
Model: LED TR70N1 12-24VDC/12W

Bóng đèn LED NẾN DÂY TÓC 2.5W

Giá bán lẻ đề xuất: 38.500 VNĐ
Model: LED N/2.5W

Bóng đèn LED BULB Dây tóc 4W

Giá bán lẻ đề xuất: 52.800 VNĐ
Model: A60.01/4W

Bóng đèn LED Bulb RGB kết nối wifi

Giá bán lẻ đề xuất: 454.300 VNĐ
Model: LED A60 RGBW/9W.WF

Bóng Led Bulb RGB Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 297.000 VNĐ
Model: A60.BLE.RGBCW/9W

Đèn LED Âm trần Downlight 90/5W

Giá bán lẻ đề xuất: 143.000 VNĐ
Model: D AT04L 90/5W

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 150.700 VNĐ
Model: D AT04L 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 167.200 VNĐ
Model: D AT04L 110/7W

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 178.200 VNĐ
Model: D AT04L 110/9W

Đèn LED âm trần Downlight 90/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 159.500 VNĐ
Model: D AT04L 90/9W

Đèn LED Âm trần Downlight 110/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 190.300 VNĐ
Model: D AT04L 110/12W

Đèn LED Âm trần Downlight 16W

Giá bán lẻ đề xuất: 341.000 VNĐ
Model: D AT04L 155/16W

Đèn LED âm trần downlight 25W

Giá bán lẻ đề xuất: 397.100 VNĐ
Model: D AT04L 155/25W

Đèn LED Âm trần Downlight 3W

Giá bán lẻ đề xuất: 89.100 VNĐ
Model: D AT06L 76/3W

Đèn LED Âm trần Downlight 90/5W

Giá bán lẻ đề xuất: 105.600 VNĐ
Model: D AT06L 90/5W

Đèn LED Âm trần Downlight 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 146.300 VNĐ
Model: AT06 110/7W

Đèn LED Âm trần Downlight 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 124.300 VNĐ
Model: AT06 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 176.000 VNĐ
Model: AT06 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 150.700 VNĐ
Model: D AT10L 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight 90/7W Viền Vàng

Giá bán lẻ đề xuất: 150.700 VNĐ
Model: D AT10L 90/7W (Viền Vàng)

Đèn LED Âm trần Downlight 110/9W Viền Vàng

Giá bán lẻ đề xuất: 178.200 VNĐ
Model: D AT10L 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight 9W Viền Bạc

Giá bán lẻ đề xuất: 178.200 VNĐ
Model: D AT10L 110/9W

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 106.700 VNĐ
Model: D AT11L 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 150.700 VNĐ
Model: D AT11L 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight 90/5W

Giá bán lẻ đề xuất: 90.200 VNĐ
Model: D AT12L 90/5W

Đèn LED âm trần Downlight Dự phòng 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.232.000 VNĐ
Model: D AT04L DP 110/9W

Đèn LED âm trần Downlight Dự phòng 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.147.300 VNĐ
Model: D AT04L DP 90/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Dự phòng 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.276.000 VNĐ
Model: D AT04L DP 110/12W

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 174.900 VNĐ
Model: D AT02L ĐM 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 206.800 VNĐ
Model: D AT02L ĐM 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT02 ĐM 90/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: AT10 ĐM 90/9W

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 3W

Giá bán lẻ đề xuất: 96.800 VNĐ
Model: D AT10L ĐM 60/3W

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 3W

Giá bán lẻ đề xuất: 96.800 VNĐ
Model: D AT10L ĐM 60/3W

Đèn LED âm trần downlight đổi màu 7W viền bạc

Giá bán lẻ đề xuất: 174.900 VNĐ
Model: D AT10L ĐM 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 7W Viền Vàng

Giá bán lẻ đề xuất: 174.900 VNĐ
Model: D AT10L ĐM 90/7W

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 206.800 VNĐ
Model: D AT10L ĐM 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 206.800 VNĐ
Model: D AT10L ĐM 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 211.200 VNĐ
Model: D AT10L ĐM 110/12W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 211.200 VNĐ
Model: D AT10L ĐM 110/12W

Đèn LED Downlight đổi màu 7W COB

Giá bán lẻ đề xuất: 199.100 VNĐ
Model: D AT17L ĐM 90/7W

Đèn LED Downlight đổi màu 9W COB

Giá bán lẻ đề xuất: 235.400 VNĐ
Model: D AT17L ĐM 110/9W

Đèn LED Downlight đổi màu 12W COB

Giá bán lẻ đề xuất: 295.900 VNĐ
Model: D AT17L ĐM 110/12W

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W - Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 308.000 VNĐ
Model: D AT16L 90/7W.RF

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 352.000 VNĐ
Model: D AT16L 110/9W.RF

Đèn LED âm trần Downlight COB 76/7W - Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 378.400 VNĐ
Model: D AT14L 76/7W.RF

Đèn LED âm trần Downlight COB 90/9W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 409.200 VNĐ
Model: D AT14L 90/9W.RF

Đèn LED âm trần Downlight COB 110/9W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 444.400 VNĐ
Model: D AT14L 110/9W.RF

Đèn LED âm trần Downlight COB 110/12W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 455.400 VNĐ
Model: D AT14L 110/12W.RF

Đèn LED Âm trần Downlight Cảm biến 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 222.200 VNĐ
Model: D AT04L 90/7W PIR

Đèn LED Âm trần Downlight Cảm biến 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 249.700 VNĐ
Model: D AT04L 110/9W PIR

Đèn LED âm trần Downlight smart wifi 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 440.000 VNĐ
Model: D AT16L 110/9W.WF

Đèn LED âm trần Downlight wifi 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 407.000 VNĐ
Model: D AT16L 90/7W.WF

Đèn LED âm trần Downlight COB 90/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 542.300 VNĐ
Model: AT14.BLE 90/9W

Đèn LED âm trần Downlight COB 110/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 586.300 VNĐ
Model: AT14.BLE 110/12W