Menu

Bóng đèn LED TuýpBóng LED Tube T8 600/10W
 • Công suất: 10W
 • Điện áp: (150-250)V
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Quang thông: 1000lm
 • Tuổi thọ: 30.000 giờ
 • Kích thước (ØxL): (28x603mm
icon sticker
Model: T8 600/10W
Giá bán lẻ đề xuất: 118.800 VNĐ
Bóng đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W nhựa
 • Công suất: 10W
 • Điện áp: 170-250V/50-60Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Quang thông: 850 lm
 • Kích thước(ØxL): (26x603)mm
icon sticker
Model: LED TUBE T8 N01 60/10W (S)
Giá bán lẻ đề xuất: 106.700 VNĐ
Bóng LED Tube T8 TT01 600/10W
 • Công suất: 10W
 • Điện áp hoạt động: (170-250)V
 • Nhiệt độ màu:3000K/4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 1100lm (5000/6500K) - 1000lm (3000K/4000K)
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước(ØxL): (27x604)mm
Model: T8 TT01 600/10W
Giá bán lẻ đề xuất: 72.600 VNĐ
Bóng đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W thủy tinh bọc nhựa
 • Công suất: 10W
 • Điện áp hoạt động: (170-250)V
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 1000/1000/1100/1100lm
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước(ØxL): (27x604)mm
Model: T8 N02 600/10W
Giá bán lẻ đề xuất: 88.000 VNĐ
Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W nhôm nhựa
 • Công suất: 18W
 • Điện áp hoạt động: (170-250)V
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Quang thông: 1800lm
 • Hiệu suất: 100lm/w
 • Kích thước(ØxL): (28x1213)mm
icon sticker
Model: LED TUBE T8 120/18W
Giá bán lẻ đề xuất: 181.500 VNĐ
Bóng đèn LED Tuýp 1.2m T8 18W nhựa
 • Công suất: 18W
 • Điện áp: 170-250V/50-60Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Quang thông: 1700 lm
 • Kích thước(ØxL): (26x1213)mm
icon sticker
Model: LED TUBE T8 N01 120/18W (S)
Giá bán lẻ đề xuất: 150.700 VNĐ
Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W thủy tinh
 • Công suất: 18W
 • Điện áp hoạt động: (170-250)V
 • Nhiệt độ màu: 3000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 2000lm
 • Hiệu suất: 110lm/w
 • Kích thước(ØxL): (27x1213)mm
Model: LED TUBE T8 TT01 120/18W
Giá bán lẻ đề xuất: 101.200 VNĐ
Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W thủy tinh bọc nhựa
 • Công suất: 18W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Nhiệt độ màu: 3000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 2160lm
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước(ØxL): (27x1213)mm
Model: LED TUBE T8 N02 120/18W
Giá bán lẻ đề xuất: 107.800 VNĐ
Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W thủy tinh bọc nhựa
 • Công suất: 18W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Nhiệt độ màu: 3000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 2160lm
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước(ØxL): (27x1213)mm
Model: LED TUBE T8 N02 120/18W
Giá bán lẻ đề xuất: 107.800 VNĐ
Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W đầu đèn xoay
 • Công suất: 18W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Quang thông: 1800lm
 • Tuổi thọ: 25.000 giờ
 • Kích thước(ØxL): (28x1213)mm
icon sticker
Model: LED TUBE T8 120/18W
Giá bán lẻ đề xuất: 199.100 VNĐ
Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W đầu đèn xoay
 • Công suất: 20W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Nhiệt độ màu: 3000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 2200lm
 • Tuổi thọ: 30.000 giờ
 • Kích thước (ØxL): (26x1213)mm
icon sticker
Model: T8 1200/20W (E)
Giá bán lẻ đề xuất: 271.700 VNĐ
Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W thủy tinh (Hiệu suất cao)
 • Công suất: 20W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 2800/2800/3000/3000 lm
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước(ØxL): (27x1213) mm
icon sticker
Model: T8 TT01 1200/20W.H
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W nhôm nhựa
 • Công suất: 20W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 2300lm
 • Tuổi thọ: 30.000 giờ
 • Kích thước(ØxL): (28x1213)mm
icon sticker
icon sticker
Model: T8 1200/20w
Giá bán lẻ đề xuất: 181.500 VNĐ
Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W thủy tinh
 • Công suất: 20W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 2200/2200/2400/2400lm
 • Tuổi thọ: 20.000 giờ
 • Kích thước(ØxL): (27x1213)mm
icon sticker
Model: T8 TT01 1200/20W
Giá bán lẻ đề xuất: 101.200 VNĐ
Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W thủy tinh bọc nhựa
 • Công suất: 20W
 • Điện áp hoạt động: (170-250)V
 • Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 2200/2200/2400/2400lm
 • Hiệu suất: 110/110/120/120lm/w
 • Kích thước(ØxL): (27x1213)mm
icon sticker
Model: T8 N02 1200/20W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678