Menu

Đèn đường LEDĐèn đường LED 80W
 • Công suất:80W
 • Điện áp hoạt động:100V-277 V
 • Nhiệt độ màu:4000K/5000K
 • Quang thông:10400 lm
 • Cấp bảo vệ vỏ ngoài:IP66
 • Tuổi thọ: 50000 giờ
 • Bảo vệ va đập:IK08
 • Kích thước (DxRxC):(622x259x181)mm
icon sticker
Model: D CSD06L/80W
Giá bán lẻ đề xuất: 5.594.600 VNĐ
Đèn đường LED 100W
 • Công suất:100W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu:4000K/5000K
 • Quang thông:13000 lm
 • Kích thước (DxRxC):(622x259x181)mm
 • Cấp bảo vệ vỏ ngoài:IP66
 • Bảo vệ va đập:IK08
 • Tuổi thọ: 50000 giờ
icon sticker
Model: D CSD06L/100W
Giá bán lẻ đề xuất: 6.041.200 VNĐ
Đèn đường LED 120W
 • Công suất:120W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu:4000K/5000K
 • Quang thông:15600 lm
 • Kích thước (DxRxC):(693x310x183)mm
 • Cấp bảo vệ vỏ ngoài:IP66
 • Bảo vệ va đập:IK08
 • Tuổi thọ: 50000 giờ
icon sticker
Model: D CSD06L/120W
Giá bán lẻ đề xuất: 6.490.000 VNĐ
Đèn đường LED 150W
 • Công suất:150W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu:4000K/5000K
 • Quang thông:19500 lm
 • Kích thước (DxRxC):(693x310x183)mm
 • Cấp bảo vệ vỏ ngoài:IP66
 • Bảo vệ va đập:IK08
 • Tuổi thọ: 50000 giờ
icon sticker
Model: D CSD06L/150W
Giá bán lẻ đề xuất: 6.710.000 VNĐ
Đèn đường LED 100W
 • Công suất:100W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu:4000K/5000K
 • Quang thông:13500 lm
 • Cấp bảo vệ vỏ ngoài:IP66
 • Bảo vệ va đập:IK08
 • Tuổi thọ: 50000 giờ
 • Kích thước (DxRxC):(702x316x90)mm
icon sticker
Model: D CSD05L/100W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn đường LED 120W
 • Công suất:120W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu:4000K/5000K
 • Quang thông:17400 lm
 • Cấp bảo vệ vỏ ngoài:IP66
 • Bảo vệ va đập:IK08
 • Tuổi thọ: 50000 giờ
 • Kích thước (DxRxC):(702x316x90)mm
icon sticker
Model: D CSD05L/120W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn đường LED 150W
 • Công suất:150W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu:4000K/5000K
 • Quang thông:20250 lm
 • Cấp bảo vệ vỏ ngoài:IP66
 • Bảo vệ va đập:IK08
 • Tuổi thọ: 50000 giờ
 • Kích thước (DxRxC):(702x316x90)mm
icon sticker
Model: D CSD05L/150W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn đường LED 80W
 • Công suất:80W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu:5000K/4000K
 • Quang thông:10400 lm
 • Kích thước (DxRxC):(504x316x136)mm
 • Cấp bảo vệ:IP66, IK08
 • Tuổi thọ: 50000 giờ
icon sticker
Model: D CSD04L/80W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn đường LED 120W
 • Công suất:120W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu:5000K/4000K
 • Quang thông:15600 lm
 • Kích thước (DxRxC):(577x316x136)mm
 • Cấp bảo vệ:IP66, IK08
 • Tuổi thọ: 50000 giờ
icon sticker
Model: D CSD04L/120W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn đường LED 150W
 • Công suất:150W
 • Điện áp:220V/50-60Hz
 • Nhiệt độ màu:5000K/4000K
 • Quang thông:18750 lm
 • Kích thước (DxRxC):(577x316x136)mm
 • Cấp bảo vệ:IP66, IK08
 • Tuổi thọ: 50000 giờ
icon sticker
Model: D CSD04L/150W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn đường LED 180W
 • Công suất:180W
 • Điện áp:220V/50-60Hz
 • Nhiệt độ màu:5000K/4000K
 • Quang thông:22500 lm
 • Kích thước (DxRxC):(650x316x136)mm
 • Cấp bảo vệ:IP66, IK08
 • Tuổi thọ: 50000 giờ
icon sticker
Model: D CSD04L/180W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn đường LED 30W
 • Công suất: 30W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 5000K
 • Quang thông: 3600lm
 • Hiệu suất sáng:120 lm
 • Cấp bảo vệ vỏ ngoài:IP65
 • Bảo vệ va đập:IK09
 • Tuổi thọ: 50000 giờ
 • Kích thước (DxRxC):(284x175x62)mm
 • Đường kính lỗ bắt cần đèn: (42-48)mm
icon sticker
Model: D CSD03L/30W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn đường LED 60W
 • Công suất: 60W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 4000K/5000K
 • Quang thông: 7200 lm
 • Cấp bảo vệ vỏ ngoài:IP65
 • Bảo vệ va đập:IK09
 • Tuổi thọ: 50000 giờ
 • Kích thước (DxRxC):(450x295x85)mm
 • Đường kính lỗ bắt cần đèn: (48-60)mm
icon sticker
Model: D CSD03L/60W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn đường LED 80W
 • Công suất: 80W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 4000K/5000K
 • Quang thông: 10000 lm
 • Cấp bảo vệ vỏ ngoài:IP65
 • Bảo vệ va đập:IK09
 • Tuổi thọ: 50000 giờ
 • Kích thước (DxRxC):(450x295x85)mm
 • Đường kính lỗ bắt cần đèn: (48-60)mm
icon sticker
Model: D CSD03L/80W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn đường LED 40W
 • Công suất: 40W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Nhiệt độ màu: 5000K
 • Quang thông: 5000 lm
 • Kích thước (DxRxC): (340x145x60)mm
 • Chỉ số bảo vệ:IP 66, IK 08
Model: D CSD02L/40W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn đường LED 60W
 • Công suất:60W
 • Điện áp:220V/50-60Hz
 • Nhiệt độ màu:5000K
 • Quang thông:6600 lm
 • Kích thước (DxRxC):(620x260x60)mm
 • Cấp bảo vệ:IP66, IK08
Model: D CSD02L/60W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn đường LED 70W
 • Công suất:70W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu:5000K
 • Quang thông:7350 lm
 • Kích thước (DxRxC):(620x260x100)mm
 • Cấp bảo vệ:IP66, IK08
Model: D CSD02L/70W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn đường LED 120W
 • Công suất:120W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu:5000K
 • Quang thông:13200 lm
 • Kích thước (DxRxC):(725x285x100)mm
 • Cấp bảo vệ:IP66, IK08
Model: D CSD02L/120W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn đường LED 150W
 • Công suất:150W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu:5000K
 • Quang thông:16500 lm
 • Kích thước (DxRxC):(725x285x100)mm
 • Cấp bảo vệ:IP66, IK08
Model: D CSD02L/150W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn đường LED 200W
 • Công suất: 200W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Quang thông: 23000 lm
 • Nhiệt độ màu: 5000K
 • Tuổi thọ: 50000 giờ
 • Kích thước (DxRxC): (500x210x52)mm
 • Chỉ số bảo vệ:IP 66, IK 08
icon sticker
Model: D CSD02L/200W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN ĐƯỜNG
 • Tần số sử dụng: 50Hz
 • Điện áp định mức đầu vào: 380V
 • Bảo vệ ngắn mạch: Có
 • Công suất: 10 KW
 • Vật liệu tôn làm tủ dầy: 1,5mm
Model: RĐ-T10
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn đường ngõ xóm 30W
 • Công suất: 30W
 • Điện áp: 220V / 50 - 60 Hz
 • Nhiệt độ màu: 5000K
 • Quang thông: 3000 lm
 • Kích thước (DxØ): (243x55)mm
 • Chỉ số bảo vệ: IP 40
Model: D CSD05L/30W
Giá bán lẻ đề xuất: 259.600 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678