Menu
TOP 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT
Rạng Đông vinh dự được các Tổ chức đánh giá độc lập xếp hạng là 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (6 năm liền), TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (6 năm liền), TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (5 năm liền) và nhiều giải thưởng khác… khẳng định tầm vóc lớn mạnh của Rạng Đông
Chi tiết
ĐẦU TƯ CHO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

2% Doanh thu hàng năm đầu tư thiết bị công nghệ (phần cứng)

20% Lợi nhuận sau thuế cho đầu tư phát triển KHCN (phần mềm)
Hàng năm Rạng Đông dành 2% doanh thu cho hoạt động đầu tư thiết bị công nghệ (như là đầu tư phần cứng), dành 20% lời nhuận sau thuế cho đầu tư phát triển khoa học công nghệ (đầu tư phần mềm). Đây là thể hiện cam kết của Rạng Đông không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu khách hàng
Trung tâm R&D
DẪN DẮT THỊ TRƯỜNG

3270 tỷ đồng  doanh thu năm 2017

270,7 tỷ đồng  lợi nhuận năm 2017

Mục tiêu của Rạng Đông là giữ vững vị trí hàng đầu trong sản xuất nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng và phích nước. Rạng Đông tiên phong dẫn dắt thị trường bằng đổi mới khoa học công nghệ, phát triển những sản phẩm chất lượng cao, hiệu suất cao, tiết kiệm điện thân thiện với mới trường
Chi tiết
NỘP NGÂN SÁCH

300,7 tỷ đồng  năm 2017

Rạng Đông cam kết trách nhiệm đóng góp vào ngân sách nhà nước. Với vốn điều lệ 115 tỷ đồng năm 2017 Rạng Đông đã đóng góp vào ngân sách 300,7 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2016. Rạng Đông xếp trong TOP 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất năm 2017 ( 6 năm liền)
Chi tiết
TOP 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT
Với nguồn vốn ít ỏi chỉ 115 tỷ NVĐ, vốn chủ sở hữu 500 tỷ VNĐ, 4 năm qua Rạng Đông được các tổ chức xếp hạng Report Việt Nam, Forbes Việt Nam liên tục xếp hạng trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, một trong 50 Công ty niêm yết tót nhất Việt Nam
Chi tiết

ĐẦU TƯ CHO KHCN

2% Doanh thu
hàng năm đầu tư thiết bị công nghệ (phần cứng)

20% Lợi nhuận
sau thuế cho đầu tư phát triển KHCN (phần mềm)
Trung tâm R&D
DẪN DẮT THỊ TRƯỜNG

2939 tỷ đồng  doanh thu năm 2016

188 tỷ đồng  lợi nhuận năm 2016 Mục tiêu của Rạng Đông là giữ vững vị trí hàng đầu trong sản xuất nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng và phích nước. Rạng Đông tiên phong dẫn dắt thị trường bằng đổi mới khoa học công nghệ, phát triển những sản phẩm chất lượng cao, hiệu suất cao, tiết kiệm điện thân thiện với mới trường
Chi tiết

NỘP NGÂN SÁCH
281,4 tỷ đồng năm 2016 Rạng Đông cam kết trách nhiệm đóng góp vào ngân sách nhà nước. Với vốn điều lệ 115 tỷ đồng năm 2016 Rạng Đông đã đóng góp vào ngân sách 281,4 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2015. Rạng Đông xếp thứ 386 trong tổng 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất năm 2016
Chi tiết