Menu

Danh mục sản phẩm

Chọn theo loại bóng

Đèn LED panel

Đèn LED Panel Tròn 160/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 224.400 VNĐ
Model: PT03 160/12W

Đèn LED Panel tròn 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 162.800 VNĐ
Model: PT04 110/ 7W

Đèn LED Panel tròn 90/ 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 149.600 VNĐ
Model: PT04 90/ 7W

Đèn LED Panel Tròn 135/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 191.400 VNĐ
Model: PT04 135/9W

Đèn LED Panel Tròn 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 167.200 VNĐ
Model: PT04 110/ 9W

Đèn LED Panel Tròn 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 149.600 VNĐ
Model: PT04.V2 90/7W

Đèn LED Panel Tròn 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 162.800 VNĐ
Model: PT04.V2 110/7W

Đèn LED Panel Tròn 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 167.200 VNĐ
Model: PT04.V2 110/9W

Đèn LED Panel Tròn 135/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 191.400 VNĐ
Model: PT04.V2 135/9W

Đèn LED Panel Tròn 135/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 209.000 VNĐ
Model: PT04.V2 135/12W

Đèn LED Panel Tròn 135/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 209.000 VNĐ
Model: PT04 135/12W

Đèn LED Panel Vuông 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 160.600 VNĐ
Model: PN04 110x110/9W

Đèn LED Panel Vuông 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 198.000 VNĐ
Model: PN04 160x160/12W

Đèn LED Panel 600x600 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.283.600 VNĐ
Model: D P01 60x60/50W

Đèn LED Panel chiếu thẳng 30x120 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.064.800 VNĐ
Model: D P06 30x120/40W

Đèn LED Panel 60x60 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.157.200 VNĐ
Model: D P08 60x60/40W

Đèn LED Panel 30x120 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.051.600 VNĐ
Model: D P08 30x120/40W

Đèn LED Panel 60x120 80W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.153.800 VNĐ
Model: D P08 60x120/80W

Đèn LED Panel Hoa văn 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.188.000 VNĐ
Model: D P04 TTR03 60x60/40W

Đèn LED Panel Hoa văn

Giá bán lẻ đề xuất: 1.188.000 VNĐ
Model: D P04 TTR01 60x60/40W

Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 211.200 VNĐ
Model: PT04 ĐM 110/ 7W

Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 193.600 VNĐ
Model: PT04 ĐM 90/ 7W

Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 226.600 VNĐ
Model: PT04 ĐM 110/ 9W

Đèn LED Panel Tròn đổi màu 135/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 242.000 VNĐ
Model: PT04 ĐM 135/9W

Đèn LED Panel tròn Đổi màu 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 193.600 VNĐ
Model: PT05 ĐM 90/7W

Đèn LED Panel tròn đổi màu 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 211.200 VNĐ
Model: PT05 ĐM 110/7W

Đèn LED Panel Tròn đổi màu 135/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 242.000 VNĐ
Model: PT05 ĐM 135/9W

Đèn LED Panel Tròn đổi màu 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 226.600 VNĐ
Model: PT05 ĐM 110/9W

Đèn LED Panel Tròn đổi màu 135/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 257.400 VNĐ
Model: PT05 ĐM 135/12W

Đèn LED panel tròn 110/6W - Điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 259.600 VNĐ
Model: D PT04L 110/6W.RF

Đèn LED panel tròn 90/6W - Điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 248.600 VNĐ
Model: D PT04L 90/6W.RF

Đèn LED Panel tròn 110/9w điều khiển bằng remote

Giá bán lẻ đề xuất: 270.600 VNĐ
Model: D PT04L 110/9W.RF

Đèn LED panel tròn 135/9W - Điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 292.600 VNĐ
Model: D PT04L 135/9W.RF

Đèn LED Panel 60x60 40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.580.700 VNĐ
Model: P07 60x60/40W.RF

Đèn LED Panel 30x120 40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.580.700 VNĐ
Model: P07 30x120/40W.RF

Đèn LED Panel smart wifi 40w

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D P02L 60x60/40W.WF

Đèn LED Panel smart wifi 40w

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D P02L 30x120/40W.WF

Đèn LED panel tròn đổi màu 135/12W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: PT04.BLE 135/12W

Đèn LED panel tròn 110/9W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 418.000 VNĐ
Model: PT04.BLE 110/9W

Đèn LED panel tròn đổi màu 90/7W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: PT04.BLE 90/7W

Đèn LED panel tròn 135/9W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 438.900 VNĐ
Model: PT04.BLE 135/9W

Đèn LED Panel 60x60 40W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 1.908.500 VNĐ
Model: P07.BLE 600x600/40W

Đèn LED Panel 30x120 40W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 1.908.500 VNĐ
Model: P07.BLE 300x1200/40W