Thông báo cổ đông

Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Quyết định trả cổ tức đợt 2 năm 2019

Thông báo ngày 24/4/2019 về việc quyết định trả cổ tức đợt 2 năm 2019

Thư mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày 19/4/2019 về việc mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công bố họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày 18/4/2019 về Công bố họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền sở hữu chứng khoán RAL

Thông báo ngày 21/3/2019 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền sở hữu chứng khoán RAL

Nghị quyết hội đồng quản trị năm 2019

Thông báo ngày 21/3/2019 về Nghị quyết hội đồng quản trị năm 2019 công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông

Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

Ngày 25/9/2018 Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông công bố quyết định về việc bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của công ty

Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 25/9/2018 Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông công bố kết quả kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Quyết định chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018

Tài liệu đăng ngày 20/9/2018: Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông thông báo quyết định chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền sở hữu chứng khoán

Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông

Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông công bố nghị quyết Hội đồng quản trị 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông

Thông báo cổ đông

Liên hệ CSKH

Liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ riêng về tất cả các câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bạn.

Hãy gọi cho chúng tôi 1900 2098

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 09:00 – 18:00
Thứ Bảy: 09:00 – 13:00
Trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết

Chat Now

Gửi email

1900.2098