Menu

Phích quà tặngPhích quà tặng 0,45L
 • Dung tích:0.45 lít
 • Vật liệu:thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥70 ˚C
Model: RD 04528 N2 (QT)
Giá bán lẻ đề xuất: 127.160 VNĐ
Phích quà tặng 2 Lít
 • Dung tích: 2 lít
 • Vật liệu: thân Inox, vai nhựa
 • Rót nước: dạng cần bơm
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥80 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 2045 ST1.E (QT)
Giá bán lẻ đề xuất: 389.400 VNĐ
Phích quà tặng 1 Lít
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: nhựa ABS
 • Phin: Lọc trà, cây hương liệu
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥75 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1055 N1.E (QT)
Giá bán lẻ đề xuất: 334.400 VNĐ
Phích quà tặng 1 Lít
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: Thân Inox, Vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1040 ST2.E (QT)
Giá bán lẻ đề xuất: 242.000 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678