1. Tư vấn lắp đặt.

Tư vấn lắp đặt cho kệ có chiều rộng 0.6 ÷ 0.7m

Bố trí đèn trong 1 tầng có kích thước:

- Chiều dài: 1.2 - 1.3m

- Chiều rộng: 0.6 - 0.7 m

- Chiều cao: 0.4 - 0.5m

- Số đèn sử dụng: 2 đèn/tầng

- Khoảng cách giữa các đèn: 0.3 - 0.4m

Lưu ý: Với những giá có độ cao lớn hơn 0.5 - 0.6m thì cần sử dụng 4 đèn trên 1 tầng.

 

Tư vấn lắp đặt cho kệ có chiều rộng 0.9 - 1m

Bố trí đèn trong 1 tầng có kích thước:

- Chiều dài: 1.2 - 1.3m

- Chiều rộng: 0.9 - 1 m

- Chiều cao: 0.4 - 0.5m

- Số đèn sử dụng: 3 đèn/tầng

- Khoảng cách giữa các đèn: 0.3 - 0.4m 

Lưu ý: Với những giá có độ cao lớn hơn 0.5 - 0.6m thì cần sử dụng 4 đèn trên 1 tầng.

2. Hiệu quả kinh tế

- Giá có kích thước 1.3m x 0.6m x 2.2m

- Tính toán cho 1 phòng nuôi cấy mô thông dụng có 15 giá đèn 5 tầng

- Thời gian tính toán 4 năm

- Đa số các cơ sở đang dùng đèn HQ T8 - 36W, balast điện tử tổn hao 4W

- Mỗi tầng lắp trung bình 2 đèn led nuôi cấy mô công suất 16W - Tên đèn: LED NCM 16W 120/WBU

STT Tiêu chí so sánh Đèn LED NCM 16W 120/WBU Đèn HQ T8 - 36W, balast điện tử Ghi chú
1 Số lượng đèn/15 giá 150 150  
2 Tiền đầu tư ban đầu (VNĐ) 65 250 000 22 200 000 Đèn HQ T8-36W: 148 000đ
Đèn LED NCM 16W 120/WBU: 435 000đ
3 Công suất (W)/đèn 16 40 Balast điện tử tổn hao 4W/đèn
4 Công suất (W)/15 giá 2400 6000 Mỗi giá 5 tầng, mỗi tầng 2 đèn
5 Điện năng tiêu thụ trong 1 năm (kWh) 12 960 32 400 Một ngày dùng tb 15 giờ
=> 1 năm = 5400 giờ
6 Tiền điện/năm (VNĐ) 25 920 000 64 800 000  
7 Tiền điện tiết kiệm trong 1 năm (VNĐ) 41 580 000    
8 T/g thu hồi vốn đầu tư LED (Năm) 0.8   Hơn nửa năm đã thu hồi vốn đầu tư mua mới hoàn toàn
9 Thời gian vận hành (năm) 4 2 Đèn HQ T8 tuổi thọ tb 10 000h
Đèn LED NCM tuổi thọ tb 20 000h
10 Chi phí thay đèn mới trong T/g vận hành 4 năm 0 22 200 000 Đèn HQ T10 trong 4 năm thay 1 lần
11 Số tiền tiết kiệm được trong 4 năm 182 175 000   1 phòng mỗi năm tiết kiệm 41.58tr, trong 4 năm không phải thay đèn mới
- Đèn HQ phải thay thế 1 lần

Đèn LED chuyên dụng cho nuôi cấy mô cho chất lượng cây giống tối thiểu tương đương đèn cũ

Tuy chi phí đầu tư ban đầu cao nhưng thời gian thu hồi vốn chỉ sau 10 tháng.

Thông tin chi tiết sản phẩm: <<<<<