Bất chấp đại dịch Covid-19 ập đến bất ngờ với toàn nhân loại, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phich nước Rạng Đông (Rạng Đông) đã đứng vững và tăng trưởng một cách ngoạn mục nhờ quyết liệt chuyển đổi số. Sau đại dịch COVID-19, chuyển đổi số càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, là ưu tiên hàng đầu trong sản xuất - kinh doanh. Chiến lược chuyển đổi số Rạng Đông 2020-2025 tầm nhìn 2030 sẽ không nằm ngoài công cuộc chuyển đổi số quốc gia với vai trò duy trì, phát triển doanh nghiệp.

Lựa chọn phương thức phát triển phù hợp

Trước bối cảnh có gần 6.000 nhà cung cấp LED tại Việt Nam thì Rạng Đông đã nhanh chóng lựa chọn chuyển đổi số là phương thức phát triển mới trong thời đại số để Rạng Đông vươn lên theo kịp các công ty tiên tiến trên toàn thế giới.

Theo đó, tại Rạng Đông, chuyển đổi số là quá trình thay đổi mang tính chiến lược, là một hành trình với sự chuẩn bị từ sớm qua các lần chuyển đổi tầng công nghệ, đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được thực hiện từ 30 năm nay thông qua các kỳ thi đua sáng tạo trong Công ty, kết hợp giữa đội ngũ tinh hoa của Công ty với nguồn tri thức bên ngoài, thực hiện Open innovation với việc kết hợp, hợp tác với các tập đoàn công nghệ, các đối tác công nghệ trong và ngoài nước, các viện, trường Đại học.

Hiệu ứng bánh đà tăng trưởng
Hiệu ứng bánh đà tăng trưởng

Năm 2022 là giai đoạn mới của Chuyển đổi số Rạng Đông, sau bước vừa làm vừa học, ứng dụng, thử nghiệm một số công cụ số Rạng Đông đã thực hiện được các bước số hoá riêng lẻ, đồng bộ hoá từng phần giống như thực hiện mài giũa các bánh răng riêng lẻ. Bước vào giai đoạn 2022-2023, Rạng Đông đã thực hiện ghép các modul chức năng vào thành bộ máy hoàn chỉnh, các bánh răng đã khớp nối đồng bộ và bánh đà đã quay đưa Rạng Đông vượt qua những khó khăn suốt những năm 2020-2021.

Để có được những kết quả này, Rạng Đông đã thực hiện 3 nội dung: Chuyển đổi số áp dụng 2 nguyên lý và 3 nguyên tắc; Chuyển đổi số đi vào cốt lõi gồm tái cấu trúc chất lượng sản phẩm và tái cấu trúc mô hình kinh doanh; Có cách làm và lộ trình phù hợp. Trong nội dung chuyển đổi số áp dụng hai nguyên lý đó là: chuyển đổi số là quá trình tự thay đổi một cách hệ thống; chuyển đổi số là quá trình đổi mới sáng tạo liên tục dựa trên dữ liệu và kết nối và 3 nguyên tắc: Tổng thể và toàn diện; Đồng bộ và từng thời kỳ có trọng tâm trọng điểm, đột phá; Chính chủ và lãnh đạo.

Rạng Đông đã thực hiện bài bản căn cơ có nghề, thấu hiểu những lý thuyết, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam và lựa chọn cách làm, lộ trình phù hợp, làm thực và mang lại kết quả thiết thực.

Đạt kết quả ấn tượng

Gần 3 năm thực hiện chiến lược Chuyển đổi số còn rất mới mẻ, chưa có mô hình mẫu tại Việt Nam nhưng Rạng Đông đã đã lập được mặt bằng tăng trưởng mới. Năm 2015-2020 tăng trưởng bình quân 8-10%/năm; Năm 2020-2022 hình thành mặt bằng tăng trưởng mới 15-20%/năm; Năm 2020 tăng trưởng 15,6%, năm 2021 tăng trưởng 16%; kết thúc 9 tháng năm 2022 Rạng Đông đã đạt tăng trưởng 18,9%.

Năm 2022 Rạng đã thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới
Năm 2022 Rạng đã thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới

Đến nay, chuyển đổi số Rạng Đông đã vượt qua được xác suất thất bại và bước đầu thành công. Rạng Đông chuyển từ nhà sản xuất sản phẩm sang nhà cung cấp Sản phẩm & Dịch vụ, phát triển lĩnh vực Smart Home, Smart City & Smart Farm.

Hệ sinh thái SP/DV – 4.0 Rạng Đông đã thương mại hoá, được người tiêu dùng Việt Nam đánh giá cao và nhận được các giải thưởng xếp hạng 5 sao, lĩnh vực: "Giải pháp Chiếu sáng G-S-HCL trong Tòa nhà, Căn hộ Thông minh"; Xếp hạng 5 sao, lĩnh vực: "Giải pháp Chiếu sáng thông minh cho đường phố trong Thành phố Thông minh"; Giải pháp Chiếu sáng Thông minh và Nông nghiệp chính xác trong Nông nghiệp Công nghệ cao đã xuất sắc được công nhận "Giải thưởng Sao Khuê 2021". Năm 2022 Rạng Đông được xếp hạng TOP 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam - Giải thưởng của PROFIT 500.

Những thành công bước đầu trên chặng đường thực hiện chuyển đổi số Rạng Đông giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 với nội dung trọng tâm là thay đổi chiến lược sản phẩm, thay đổi toàn bộ mô hình kinh doanh đã tạo tiền đề cho những thành công tiếp theo trên con đường chuyển đổi số

Nguồn: https://congthuong.vn/rang-dong-chuyen-doi-so-thanh-cong-tu-nhung-buoc-dau-222615.html