PPhó TGĐ Nguyễn Đoàn Kết cùng lãnh đạo và học viên Viện Tư vấn và Đào tạo Doanh nghiệp

Các học viên đã được tham quan, trải nghiệm nhà máy với Xưởng sản xuất LED, Trung tâm điều hành số , Showroom hệ sinh thái LED 4.0….và có buổi lắng nghe những chia sẻ, giao lưu cùng lãnh đạo Công ty.


Đoàn tham quan Xường sản xuất LED

Tham quan Trung tâm điều hành số

Tại buổi chia sẻ, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đoàn Kết đã giới thiệu con đường chuyển đổi số của Rạng Đông và những thành công bước đầu. Những nội dung này đã nhận được sự chú ý của các học viên Viện Tư vấn và Đào tạo là các lãnh đạo cấp cao và trung đến từ các công ty. Thông qua đó, các khái niệm, vấn đề trong chuyển đổi số được các học viên tiếp nhận qua lý thuyết có cơ hội được đối chiếu với bài học thực tế mà Rạng Đông đã và đang triển khai.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đoàn Kết chia sẻ về con đường chuyển đổi số Rạng Đông

Bên cạnh đó, các học viên cũng được Phó Tổng Giám đốc chia sẻ các nguyên lý, kinh nghiệm Rạng Đông thực hiện Chuyển đổi số trong 2 năm qua và có thể tham khảo để áp dụng cho doanh nghiệp mình.  Bên cạnh đó là bài học làm thế nào để duy trì được hoạt động đổi mới sáng tạo của cán bộ công nhân viên trong nhiều năm bền bỉ và có đóng góp thiết thực trong các hoạt động sản xuất, phát triển của doanh nghiệp cũng được các học viên đặc biệt chú ý.

Các câu hỏi đã được đặt ra rất nhiều từ các học viên thể hiện nhu cầu được biết nhiều hơn những kinh nghiệm của đơn vị đi trước trong hoạt động chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp.

Sau buổi chia sẻ, các học viên đã có cái nhìn mới về Công ty Rạng Đông, không còn là công ty truyền thống mà đã trở thành công ty công nghệ cao, doanh nghiệp thực số, xây dựng nhà máy thông minh “Make in Việt Nam”: sáng tạo tại Việt Nam - Thiết kế của Việt Nam - Sản xuất trên dây chuyền của Việt Nam.