Phó TGĐ Nguyễn Đoàn Kết chia sẻ chiến lược chuyển đổi số Rạng Đông
Phó TGĐ Nguyễn Đoàn Kết chia sẻ chiến lược chuyển đổi số Rạng Đông

Các chuyên gia thảo luận chuyển đổi số doanh nghiệp
Các chuyên gia thảo luận chuyển đổi số doanh nghiệp

P.TGĐ Nguyễn Đoàn Kế chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số với các Doanh nghiệp
P.TGĐ Nguyễn Đoàn Kế chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số với các Doanh nghiệp