Biến thách thức thành cơ hội

Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (I - 4.0) làm thay đổi môi trường nhân loại xuất hiện thêm không gian số. Thời đại SMAC (gồm Social, Mobile, Analytics và Cloud), một sản phẩm mới hôm nay nhưng ngày mai đã có sản phẩm với công nghệ mới hơn thay thế. Thời kỳ Vuca - cạnh tranh địa chính trị gây biến động - bất định - phức tạp và mơ hồ ngày càng khốc liệt. Đối thủ cạnh tranh trong ngành Led với gần 6.000 nhà cung cấp LED tại Việt Nam gây bất đối xứng với sức mạnh công nghệ lôi kéo mạnh mẽ khách hàng của Rạng Đông. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt đó, chuyển đổi số phải tạo năng lực thích ứng với môi trường và điều kiện cạnh tranh mới.

Ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó Tổng giám đốc Công ty chia sẻ chiến lược chuyển đổi số Rạng Đông trong Chương trình Chuyển đổi số doanh nghiệp trong khuôn khổ hợp tác của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa kỳ USAID với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam
 

Ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó Tổng giám đốc Công ty chia sẻ chiến lược chuyển đổi số Rạng Đông trong Chương trình Chuyển đổi số doanh nghiệp trong khuôn khổ hợp tác của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa kỳ USAID với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Chuyển đổi số tại Rạng Đông là quá trình thay đổi mang tính chiến lược, là một hành trình với sự chuẩn bị từ sớm qua các lần chuyển đổi tầng công nghệ, đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được thực hiện từ 30 năm nay thông qua các kỳ thi đua sáng tạo trong Công ty, kết hợp giữa đội ngũ tinh hoa của Công ty với nguồn tri thức bên ngoài, thực hiện Open innovation với việc kết hợp, hợp tác với các tập đoàn công nghệ, các đối tác công nghệ trong và ngoài nước Amazon Web service, FPT, VNPT, Viettel… các viện, trường đại học. Bên cạnh đó là các tri thức tham khảo từ những mô hình chuyển đổi số thế giới Siemens, Microsofts, mô hình kinh doanh số DBM (Đại học MIT), 5 nền tảng công nghệ số của Gartner...

Vững vàng trên con đường Chuyển đổi số

Năm 2022 là giai đoạn mới của Chuyển đổi số Rạng Đông, sau bước vừa làm vừa học, ứng dụng, thử nghiệm một số công cụ số Rạng Đông đã thực hiện được các bước số hoá riêng lẻ, đồng bộ hoá từng phần giống như thực hiện mài giũa các bánh răng riêng lẻ. Bước vào giai đoạn 2022-2023, Rạng Đông đã thực hiện ghép các modul chức năng vào thành bộ máy hoàn chỉnh, các bánh răng đã khớp nối đồng bộ và bánh đà đã quay đưa Rạng Đông vượt qua những khó khăn suốt những năm 2020-2021.

Chuyển đổi số những thành công bước đầu của mô hình Rạng Đông

Hiệu ứng bánh đà tăng trưởng

Để có được những kết quả này, Rạng Đông đã thực hiện 3 nội dung: Chuyển đổi số áp dụng 2 nguyên lý và 3 nguyên tắc; Chuyển đổi số đi vào cốt lõi gồm tái cấu trúc  chất lượng sản phẩm và tái cấu trúc mô hình kinh doanh; Có cách làm và lộ trình phù hợp. Trong nội dung chuyển đổi số áp dụng hai nguyên lý đó là: chuyển đổi số là quá trình tự thay đổi một cách hệ thống; chuyển đổi số là quá trình đổi mới sáng tạo liên tục dựa trên dữ liệu và kết nối và 3 nguyên tắc:Tổng thể và toàn diện; Đồng bộ và từng thời kỳ có trọng tâm trọng điểm, đột phá; Chính chủ và lãnh đạo.

Mô hình kinh doanh số DBM của Rạng Đông
 

Mô hình kinh doanh số DBM của Rạng Đông

Rạng Đông đã thực hiện bài bản căn cơ có nghề, thấu hiểu những lý thuyết, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam và lựa chọn cách làm, lộ trình phù hợp, làm thực và mang lại kết quả thiết thực. Gần 3 năm thực hiện chiến lược Chuyển đổi số còn rất mới mẻ, chưa có mô hình mẫu tại Việt Nam, Rạng Đông đã đã lập được mặt bằng tăng trưởng mới. Năm 2015-2020 tăng trưởng bình quân 8-10%/năm; Năm 2020-2022 hình thành mặt bằng tăng trưởng mới 15-20%/năm; Năm 2020 tăng trưởng 15,6%, năm 2021 tăng trưởng 16%; kết thúc 9 tháng năm 2022 Rạng Đông đã đạt tăng trưởng 18,9%.

Đến nay, chuyển đổi số Rạng Đông đã vượt qua được xác suất thất bại và bước đầu thành công (vượt qua xác suất thất bại 50-70% các doanh nghiệp khi Chuyển đổi số).

2022 Rạng Đông đã thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới
2022 Rạng Đông đã thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới

Rạng Đông chuyển từ nhà sản xuất sản phẩm sang nhà cung cấp Sản phẩm & Dịch vụ, phát triển lĩnh vực Smart Home, Smart City & Smart Farm. Hệ sinh thái SP/DV – 4.0 Rạng Đông đã thương mại hoá, được người tiêu dùng Việt Nam đánh giá cao và nhận được các giải thưởng xếp hạng 5 sao, lĩnh vực: “Giải pháp Chiếu sáng G-S-HCL trong Tòa nhà/ Căn hộ Thông minh”; Xếp hạng 5 sao, lĩnh vực: “Giải pháp Chiếu sáng thông minh cho đường phố trong Thành phố Thông minh”; Giải pháp Chiếu sáng Thông minh và Nông nghiệp chính xác trong Nông nghiệp Công nghệ cao đã xuất sắc được công nhận “Giải thưởng Sao Khuê 2021”. Năm 2022 Rạng Đông được xếp hạng TOP 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam- giải thưởng của PROFIT 500 (do Việt Nam Report và Báo Vietnamnet bình chọn).

Rạng Đông cung cấp sản phẩm và giải pháp đồng bộ
Rạng Đông cung cấp sản phẩm và giải pháp đồng bộ

Những thành công bước đầu trên chặng đường thực hiện chuyển đổi số Rạng Đông giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 với nội dung trọng tâm là thay đổi chiến lược sản phẩm, thay đổi toàn bộ mô hình kinh doanh đã tạo tiền đề cho những thành công tiếp theo trên con đường chuyển đổi số.

Nguồn: 24h.com.vn