Thư viện Video

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm smart

RalliSmart: Hướng dẫn đăng ký tài khoản và tạo nhà
RalliSmart: Hướng dẫn đăng ký tài khoản và tạo nhà
RalliSmart: Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển trung tâm HC - mạng WIFI
RalliSmart: Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển trung tâm HC - mạng WIFI
RalliSmart: Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển trung tâm HC với mạng LAN
RalliSmart: Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển trung tâm HC với mạng LAN
RalliSmart: Hướng dẫn cài đặt đèn LED BULB với App
RalliSmart: Hướng dẫn cài đặt đèn LED BULB với App
RalliSmart: Hướng dẫn kết nối đèn LED Dây với App
RalliSmart: Hướng dẫn kết nối đèn LED Dây với App
Rallismart: Hướng dẫn kết nối đèn LED Downlight với ứng dụng rallismart
Rallismart: Hướng dẫn kết nối đèn LED Downlight với ứng dụng rallismart
RalliSmart: Hướng dẫn cài đặt công tắc cảnh AC
RalliSmart: Hướng dẫn cài đặt công tắc cảnh AC
RalliSmart: Hướng dẫn cài đặt kịch bản Rule cho AC
RalliSmart: Hướng dẫn cài đặt kịch bản Rule cho AC
RalliSmart: Hướng dẫn cài đặt kịch bản
RalliSmart: Hướng dẫn cài đặt kịch bản
Hướng dẫn cài đặt các SP chiếu sáng Smart Rạng Đông
Hướng dẫn cài đặt các SP chiếu sáng Smart Rạng Đông
Hướng dẫn tạo kịch bản để điều khiển SP
Hướng dẫn tạo kịch bản để điều khiển SP
Hướng dẫn chia sẻ tài khoản
Hướng dẫn chia sẻ tài khoản