NĂNG LỰC SẢN XUẤT ĐÈN LED

Quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm LED dựa trên việc nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của: Công nghệ vật lý vật liệu - Công nghệ sinh học - Công nghệ năng lượng tái tạo - Công nghệ số.

Sản phẩm Rạng Đông được nghiên cứu thiết kế tại Việt Nam,
Do người Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất

Năng lực phân tích, đo lường, thử nghiệm
Năng lực phân tích, đo lường, thử nghiệm
Năng lực phân tích, đo lường, thử nghiệm
Năng lực phân tích, đo lường, thử nghiệm

Ứng dụng đồng bộ Lean, tự động hóa, công nghệ thông tin, kết nối sản phẩm bước đầu hình thành dây chuyền sản xuất 4.0

Dây chuyền sản xuất liên hoàn: Lắp ráp – luyện đèn – thử sáng – bao gói sản phẩm
Hệ thống cảnh báo sớm chất lượng QEWS
Hệ thống Iso online trên dây chuyền sản xuất
Cấp phát vật tư tự động AGV

Quy trình sản xuất

Sản xuất bo mạch điện tử (SMT)

Là bước tích hợp các linh kiện điện tử lên bản mạch PCB bằng các máy SMD tự động để sản xuất ra: Các module LED, module driver, Module IoT, module điện tử, thiết bị IoTs ...(cả phần cứng và phần mềm)

Sản xuất bo mạch điện tử (SMT)

Là bước tích hợp các linh kiện điện tử lên bản mạch PCB bằng các máy SMD tự động để sản xuất ra: Các module LED, module driver, Module IoT, module điện tử, thiết bị IoTs ...(cả phần cứng và phần mềm)

Sản xuất bo mạch điện tử (SMT)

Là bước tích hợp các linh kiện điện tử lên bản mạch PCB bằng các máy SMD tự động để sản xuất ra: Các module LED, module driver, Module IoT, module điện tử, thiết bị IoTs ...(cả phần cứng và phần mềm)