Chiếu sáng đình làng

Chiếu sáng đình làng

Tiêu chí chung


Chiếu sáng đình làng

Chỉ tiêu và chất lượng chiếu sáng


Tính số lượng đèn

Công cụ tính toán trực tuyến

Tính toán độ rọi

Công cụ tính toán trực tuyến

Dữ liệu iES

Download dữ liệu

Tính toán DIALUX

Tải phần mềm

CÔNG TRÌNH ĐÃ TRIỂN KHAI


1900.2098