Menu

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm công trình dự án

Đèn LED Downlight dự án

Đèn LED Âm trần Downlight 90/5W

Giá bán lẻ đề xuất: 133.100 VNĐ
Model: D AT04L 90/5W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 139.700 VNĐ
Model: D AT04L 90/7W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 90/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 168.300 VNĐ
Model: D AT04L 90/9W.DA

Đèn LED Âm trần Downlight 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 155.100 VNĐ
Model: D AT04L 110/7W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 166.100 VNĐ
Model: D AT04L 110/9W.DA

Đèn LED Âm trần Downlight 110/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 177.100 VNĐ
Model: D AT04L 110/12W.DA

Đèn LED Âm trần Downlight 16W

Giá bán lẻ đề xuất: 316.800 VNĐ
Model: D AT04L 155/16W.DA

Đèn LED âm trần downlight 25W

Giá bán lẻ đề xuất: 369.600 VNĐ
Model: D AT04L 155/25W.DA

Đèn LED Âm trần Downlight Vivid 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 378.400 VNĐ
Model: D AT09L 90/12W.DA VIVID

Đèn LED Âm trần Downlight Vivid 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 347.600 VNĐ
Model: D AT09L 76/9W.DA VIVID

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 174.900 VNĐ
Model: D AT02L DM 90/7W.DA

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 183.700 VNĐ
Model: AT10 ĐM 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 206.000 VNĐ
Model: D AT02L DM 110/9W.DA

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 217.800 VNĐ
Model: AT10 ĐM 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Xoay góc 6.5W

Giá bán lẻ đề xuất: 128.700 VNĐ
Model: D AT02L XG 76/6.5W.DA

Đèn LED Âm trần Downlight Xoay góc 4.5W

Giá bán lẻ đề xuất: 123.200 VNĐ
Model: D AT02L XG 76/4.5W.DA

Đèn LED âm trần Downlight COB 9Wx1

Giá bán lẻ đề xuất: 834.900 VNĐ
Model: D AT12L 125x125/9Wx1.DA

Đèn LED âm trần Downlight COB 9Wx2

Giá bán lẻ đề xuất: 1.403.600 VNĐ
Model: D AT12L 240x125/9Wx2.DA

Đèn LED Âm trần Downlight COB 9Wx3

Giá bán lẻ đề xuất: 2.200.000 VNĐ
Model: D AT12L 360x125/9Wx3.DA

Đèn LED âm trần Downlight 90/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 176.000 VNĐ
Model: D AT16L 90/9W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 177.100 VNĐ
Model: D AT16L 110/7W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 152.900 VNĐ
Model: D AT16L 90/7W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 181.500 VNĐ
Model: D AT16L 110/9W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W - Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 205.700 VNĐ
Model: D AT16L ĐM 110/9W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W - Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 170.500 VNĐ
Model: D AT16L ĐM 90/7W.DA

Đèn LED Âm trần Downlight cảm biến 16W

Giá bán lẻ đề xuất: 374.660 VNĐ
Model: D AT04L 155/16W.PIR.DA