Menu

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm

Đèn LED đánh bắt thủy sản

Đèn LED Đánh cá 200W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.949.000 VNĐ
Model: DC04 200W

Đèn LED Đánh cá 200W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.949.000 VNĐ
Model: DC04 200W

Đèn LED Đánh cá 300W

Giá bán lẻ đề xuất: 5.489.000 VNĐ
Model: DC04 300W

Đèn LED Đánh cá 300W

Giá bán lẻ đề xuất: 5.489.000 VNĐ
Model: DC04 300W

Đèn LED chiếu Boong 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 924.000 VNĐ
Model: DCB 01 50W

Đèn LED chiếu Boong 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 924.000 VNĐ
Model: DCB 01L/50w

Đèn LED chiếu Boong 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.640.000 VNĐ
Model: D CB02L/100W

Đèn LED chiếu Boong 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.640.000 VNĐ
Model: D CB02L/100W

Đèn LED chiếu Boong 150W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.860.000 VNĐ
Model: D CB02L/150W

Đèn LED chiếu Boong 150W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.860.000 VNĐ
Model: D CB02L/150W

đèn chiếu bè DC 150w

Giá bán lẻ đề xuất: 4.059.000 VNĐ
Model: D B04L/150w

Đèn LED Thả chìm 200W

Giá bán lẻ đề xuất: 6.126.000 VNĐ
Model: D TC01/200W

Đèn LED Thả chìm 600W

Giá bán lẻ đề xuất: 15.829.000 VNĐ
Model: D TC01L/600W