Menu

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm Smart đơn lẻ

Đèn LED cảm biến

Đèn LED Âm trần Downlight Cảm biến 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 222.200 VNĐ
Model: D AT04L 90/7W PIR

Đèn LED Âm trần Downlight Cảm biến 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 249.700 VNĐ
Model: D AT04L 110/9W PIR

Đèn LED Âm trần Downlight Cảm biến 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 261.800 VNĐ
Model: AT04.PIR 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Cảm biến 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 233.200 VNĐ
Model: AT04.PIR 90/7W

Đèn LED Nổi trần M16 36W (Cảm biến)

Giá bán lẻ đề xuất: 554.400 VNĐ
Model: BD M16L 120/36W RAD