Menu

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm công trình dự án

Đèn LED Tube dự án

Đèn LED Tube Nhôm nhựa 1.2 m 36W

Giá bán lẻ đề xuất: 244.200 VNĐ
Model: T8 1200/36w.DA

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W thủy tinh bọc nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 92.400 VNĐ
Model: LED TUBE T8 N02 120/18W

Bóng đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W nhôm nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 123.200 VNĐ
Model: LED TUBE T8 60/10W.DA

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 16W nhôm nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 196.900 VNĐ
Model: LED TUBE T8 120/16W.DA

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W nhôm nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: LED TUBE T8 120/18W

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W nhôm nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 268.400 VNĐ
Model: LED TUBE T8 120/20W.DA