Menu

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm công trình dự án

Đèn LED chiếu pha

Đèn Pha LED 20W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 415.800 VNĐ
Model: D CP06L 20W

Đèn Pha LED 150W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 3.121.800 VNĐ
Model: D CP06L 150W

Đèn Pha LED 100W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 2.206.600 VNĐ
Model: D CP06L 100W

Đèn Pha LED 70W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 1.590.600 VNĐ
Model: D CP06L 70W

Đèn Pha LED 50W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 697.400 VNĐ
Model: D CP06L 50W

Đèn Pha LED 30W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 481.800 VNĐ
Model: D CP06L 30W

Đèn Pha LED 100W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: D CP06L/100W.EV

Đèn Pha LED 200W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 4.923.600 VNĐ
Model: D CP06L 200W