Nội dung chương trình:

  • Đối tượng áp dụng: Khách hàng cấp 1, cấp 2, cấp 3 và người tiêu dùng (nhân viên công ty không được tham gia)
  • Tổng số lượng dự kiến tiêu thụ ≈ 400.000 sản phẩm.
  • Khu vực áp dụng: Các vùng thị trường thuộc Phòng bán hàng 1 quản lý.
Ghi chú: Số lượng có hạn. Chương trình sẽ tự động kết thúc trước thời hạn khi hết hàng khuyến mại.