Sau đây chúng tôi xin được công bố kết quả quay trúng thưởng chương trình KHẢO SÁT HAY NHẬN NGAY QUÀ TẶNG như sau:

1. Giải thưởng dành cho NGƯỜI TIÊU DÙNG

STT

Họ tên

SĐT

Giải thưởng

I

Giải nhất

 

 

1

Tống Thùy Linh

0976294971

01 Đèn bàn LED RD-RL-38.LED

II

Giải nhì

 

 

1

Nguyễn Thị Tám

0969969120

01 phích 1040TS

2

Trần Quỳnh Hương

0934400455

01 phích 1040TS

3

NTD

893423256

01 phích 1040TS

III

Giải ba

 

 

1

Lê phươc lôc

0988282444

01 Bình nước cầm tay RD-06P1

2

Nguyễn Xuân Quang

0904466418

01 Bình nước cầm tay RD-06P1

3

Đào văn Diễn

0945848968

01 Bình nước cầm tay RD-06P1

4

Nguyễn đăng Nhường

0856668262

01 Bình nước cầm tay RD-06P1

5

tran hieu thao

0866222469

01 Bình nước cầm tay RD-06P1

6

Vũ Thanh Hùng

0938875133

01 Bình nước cầm tay RD-06P1

7

Pham Huu Phuoc

0903819618

01 Bình nước cầm tay RD-06P1

8

Ngiyễn Bảo Thoại

0983906839

01 Bình nước cầm tay RD-06P1

9

Phạm Mỹ Ngọc

0988453993

01 Bình nước cầm tay RD-06P1

10

Lê Đình Tuấn

0989083711

01 Bình nước cầm tay RD-06P1

 

 

2. Giải thưởng dành cho CBNV

 

STT

Họ tên

SĐT

Giải thưởng

I

Giải nhất

 

 

1

Trần Minh Huệ

0399154988

01 Đèn bàn LED RD-RL-38.LED

II

Giải nhì

 

 

1

Quản minh hoàng việt

0965172828

01 phích 1040TS

2

Lê Chính Cương

0984420011

01 phích 1040TS

3

Vũ Thái An

0785090889

01 phích 1040TS

III

Giải ba

 

 

1

Nguyễn Tuấn Hiệp

0972575666

01 Bình nước cầm tay RD-06P1

2

Phạm Trọng Hữu

0789866899

01 Bình nước cầm tay RD-06P1

3

Trần thanh hiếu

0902365676

01 Bình nước cầm tay RD-06P1

4

Nguyễn Thanh Hùng

0982838698

01 Bình nước cầm tay RD-06P1

5

Nguyễn Tuấn Anh

0918822103

01 Bình nước cầm tay RD-06P1

6

Nguyễn Thanh Bình

0946710234

01 Bình nước cầm tay RD-06P1

7

Mai phúc huy

0772630696

01 Bình nước cầm tay RD-06P1

8

Đỗ Hoàng Sơn

0947238605

01 Bình nước cầm tay RD-06P1

9

Đỗ Linh Chi

0986030683

01 Bình nước cầm tay RD-06P1

10

Bùi Ngọc Thu

0913933736

01 Bình nước cầm tay RD-06P1