Chương trình áp dụng cho tất cả các thùng sản phẩm có dán thẻ cào và dành cho tất cả các khách hàng khu vực miền Bắc (từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra). Toàn thể CBCNV Rạng Đông không được tham gia chương trình khuyến mại này.

Chương trình bắt đầu từ 01/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023

  • Hình thức: Áp dụng cho thùng sản phẩm LED bulb có dán thẻ cào
  • Phạm vi áp dụng: Khách hàng cấp 1, cấp 2, cấp 3 và người tiêu dùng thuộc phòng Bán hàng 1 quản lý (từ Hà Tĩnh trở ra) (nhân viên công ty không được tham gia).
  • Quy định về tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng: Thẻ cào trúng thưởng là thẻ cào được in theo mẫu do Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông phát hành. Thẻ phải còn nguyên vẹn hình khổ, không chắp vá, không mờ giải thưởng, không có dấu hiệu sửa chữa, không cào vào khu vực Mã bảo vệ.
  • Trong vòng 40 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại, tức sau 17h00 ngày 10/5/2023 sẽ hết thời hạn trao thưởng.

DANH SÁCH SẢN PHẨM ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

I

LED Bulb

 

LED Bulb CS thấp

1

Bóng LED Bulb A45N1/3W E27 6500K-CTT

2

Bóng LED Bulb A45N1/3W E27 3000K-CTT

3

Bóng LED Bulb A55N4/5W E27 6500K-CTT

4

Bóng LED Bulb A55N4/5W E27 3000K-CTT

5

Bóng LED Bulb A60N3/7W.H E27 6500K-CTT

6

Bóng LED Bulb A60N3/7W.H E27 3000K-CTT

7

Bóng LED Bulb A60N1/9W.H E27 6500K-CTT

8

Bóng LED Bulb A60N1/9W.H E27 3000K-CTT

 

LED Bulb CS cao

9

Bóng LED Bulb TR60N2/10W E27 6500K SS-CTT

10

Bóng LED Bulb TR70N2/12W E27 6500K SS-CTT

11

Bóng LED Bulb A70N1/12W E27 6500K SS-CTT

12

Bóng LED Bulb A70N1/12W E27 3000K SS-CTT

13

Bóng LED Bulb TR70N1/14W E27 6500K SS-CTT

14

Bóng LED Bulb A80N1/15W E27 6500K SS-CTT

15

Bóng LED Bulb A80N1/15W E27 3000K SS-CTT

16

Bóng LED Bulb A95N1/20W E27 6500K SS-CTT

17

Bóng LED Bulb A95N1/20W E27 3000K SS-CTT

18

Bóng LED Bulb TR80N1/20W E27 6500K SS-CTT

19

Bóng LED Bulb TR80N1/20W E27 3000K SS-CTT

20

Bóng LED Bulb A120N1/30W E27 6500K SS-CTT

21

Bóng LED Bulb A120N1/30W E27 3000K SS-CTT

22

Bóng LED Bulb TR100N1/30W E27 6500K SS-CTT

23

Bóng LED Bulb TR100N1/30W E27 3000K SS-CTT

24

Bóng LED Bulb TR120N1/40W E27 6500K SS-CTT

25

Bóng LED Bulb TR120N1/40W E27 3000K SS-CTT

26

Bóng LED Bulb TR140N1/50W E27 6500K SS-CTT

27

Bóng LED Bulb TR140N1/50W E27 3000K SS-CTT

 

Ghi chú: Số lượng có hạn. Chương trình sẽ tự động kết thúc trước thời hạn khi hết hàng khuyến mại.