Chương trình áp dụng cho tất cả các thùng sản phẩm có dán thẻ cào và dành cho tất cả các khách hàng khu vực miền Bắc ( từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra). Toàn thể CBCNV Rạng Đông không được tham gia chương trình khuyến mại này.

Chương trình bắt đầu từ 12/10/2020 đến hết ngày 31/01/2020

Đồng hành Rạng Đông - Trao ngàn quà tặng