1. Đánh giá độ tin cậy điện áp của sản phẩm

Đèn LED Rạng Đông sáng bình thường khi điện áp hạ xuống còn 150V và không nhấp nháy khi điện áp tăng giảm bất thường 150 - 250V.

Thử nghiệm đèn LED ở dải điện áp 150 - 250V

2. Đánh giá độ tin cậy nhiệt độ của sản phẩm

Đèn LED Rạng Đông thiết kế có thể hoạt động bình thường ở dải nhiệt độ -10 - 550C và tuổi thọ đèn không bị ảnh hưởng hy vọng sẽ làm khách hàng hài lòng.

Thử nghiệm đèn LED ở nhiệt độ -100C và 550C

3. Đánh giá độ tin cậy về khả năng tương thích điện từ trường

Đèn LED Rạng Đông không gây nhiễu cũng không bị ảnh hưởng nhiễu của bất kỳ thiết bị điện tử nào và đặc biệt an toàn cho sức khỏe con người.

Thử nhiễu đèn LED trên thiết bị EMI của Mỹ

4. Đánh giá độ tin cậy về khả năng chống rung lắc của sản phẩm

Đèn LED Rạng Đông vẫn hoạt động tốt sau khi thử rung lắc sau 24 giờ và thử đánh rơi sản phẩm. Đây là lời khẳng định về chất lượng sản phẩm LED Rạng Đông.

Thử đánh rơi đèn LED