Cụm từ "Make in Viet Nam" bắt đầu xuất hiện trên Cổng TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông vào ngày 24/12/2018. Cụm từ một lần nữa được đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhắm tới việc phát triển IoT (Internet vạn vật) là định hướng trọng tâm trong thời gian tới của Bộ để tạo bước đột phá, đưa ngành công nghiệp ICT Việt Nam mang nhãn hiệu "Make-in-Viet Nam" vươn tầm thế giới.

Cụ thể, “Made in Vietnam" gắn liền với nội hàm chỉ nơi xuất xứ, tỷ lệ nội địa hóa, thuế quan, xuất nhập. Trong khi đó, “Make in Viet Nam” là chiến lược  chuyển dịch mạnh mẽ từ lắp ráp, gia công sang sáng tạo, thiết kế một cách chủ động, để từ đó cho ra đời các sản phẩm công nghệ số Việt Nam. Khi thực hiện  chiến lược này, các doanh nghiệp sẽ phải sáng tạo nhiều hơn, thiết kế nhiều hơn, nhờ vậy phát huy động trí tuệ Việt Nam, giải quyết được bài toán Việt Nam. Giá trị gia tăng tại Việt Nam vì thế cũng sẽ cao hơn so với việc chỉ đơn thuần là gia công, lắp ráp.

Thông qua chiến lược “Make in Viet Nam", Việt Nam sẽ cải thiện được chất lượng tăng trưởng, xây dựng nền kinh tế tự chủ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Cách làm này sẽ giúp Việt Nam sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành một nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại.  Nếu không “Make in Viet Nam”, nước ta khó có thể trở thành một nước phát triển, không thể thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, không thể có những đóng góp cho sự phát triển của nhân loại. 

Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chiếu sáng tại Việt Nam, mong muốn khẳng định vị thế hàng Việt trên trường quốc tế, Rạng Đông đã và đang thực hành “Make in Viet Nam” trong tất cả các khâu, chuyển hóa từ nhận thức của cán bộ công nhân viên đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hi vọng trên con đường  “Make in Viet Nam”, Rạng Đông cũng như RalliSmart sẽ luôn nhận được sự đồng hành và ủng hộ của người tiêu dùng cũng như các đối tác trong và ngoài nước.
Link: https://www.facebook.com/rallismart/photos/a.213247343456148/445459640234916/