Menu

3 tiêu chí chọn đèn chuyên dụng chiếu sáng đông trùng hạ thảo bạn nên biết!


Để đảm bảo nguồn cung, đông trùng hạ thảo được nuôi trồng theo quy trình khép kín từ khâu phân lập, lai tạo chủng giống. Quá trình nuôi trồng được tiến hành theo 4 giai đoạn: nuôi sợi, tạo giá thể, nuôi giá thể, thu hoạch, trong đó ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng phát triển của đông trùng hạ thảo.

Quy trình chiếu sáng cho Đông trùng hạ thảo tập trung chủ yếu ở 2 giai đoạn:

- Ở giai đoạn sợi đông trùng hạ thảo ăn kín toàn bộ bề mặt môi trường, các bình được nuôi ở điều kiện chiếu sáng 12 giờ/ngày, với cường độ chiếu sáng 1000 Lux.

- Ở giai đoạn trên bề mặt các bình nuôi bắt đầu mọc ra các ngọn nấm li ti, các bình được nuôi ở chế độ chiếu sáng 12 giờ/ngày với cường độ chiếu sáng 700 Lux.