Quy trình chiếu sáng cho Đông trùng hạ thảo tập trung chủ yếu ở 2 giai đoạn:

- Ở giai đoạn sợi đông trùng hạ thảo ăn kín toàn bộ bề mặt môi trường, các bình được nuôi ở điều kiện chiếu sáng 12 giờ/ngày, với cường độ chiếu sáng 1000 Lux.

- Ở giai đoạn trên bề mặt các bình nuôi bắt đầu mọc ra các ngọn nấm li ti, các bình được nuôi ở chế độ chiếu sáng 12 giờ/ngày với cường độ chiếu sáng 700 Lux.