Đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống chiếu sáng chuyên dụng và xây dựng qui trình sử dụng hệ thống chiếu sáng chuyên dụng trong công nghiệp nhân giống và điều khiển ra hoa một số loại cây trồng với qui mô công nghiệp” của Rạng Đông được Bộ KH&CN tài trợ đồng thời được Bộ NN&TPNT công nhận là tiến bộ kỹ thuật và khuyến cáo người dân áp dụng.

Hiệu quả:

* Tiết kiệm điện 30-60% điện năng so với đèn sợi đốt và đèn compact thông thường mà dân đang sử dụng.

* Số lượng nụ/hoa thanh long tăng 20-25% so với sử dụng đèn và cách mắc đèn thông thường.

* Tư vấn quy trình chong đèn phù hợp, an toàn theo từng thời điểm trong năm và theo từng loại thanh long

 

NỘI DUNG QUY TRÌNH

1. Thời gian chiếu sáng

 

Từ tháng 9 đến tháng 4 dương lịch năm sau có số giờ chiếu sáng trong ngày ngắn cây thanh long không thể ra hoa, để cây thanh long ra hoa kết quả, phải sử dụng đèn để thắp sáng vào ban đêm

 

Sử dụng đui đèn chống nước, chống ẩm Rạng Đông để bảo vệ đèn, tăng khả năng chống nước cho đèn.

2. Lựa chọn bóng đèn chuyên dụng

Sử dụng loại đèn huỳnh quang compact chuyên dụng CFL 20W NN-1 có công suất tiêu thụ 20W, phổ ánh sáng tập trung ở vùng đỏ phù hợp kích thích ra hoa cây thanh long trái vụ. Đèn có cấp bảo vệ IP65 phù hợp sử dụng ngoài trời, chịu nước tốt.

 

3. Phương pháp lắp đặt đèn

Trong xử lý thanh long ra hoa trái vụ tùy vùng, tùy tình hình sinh trưởng của cây và tùy vào công suất của trạm biến áp, trong năm có thể chong nhiều đợt trong những giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, để bảo đảm năng suất và duy trì sức khỏe cho cây chỉ nên xử lý tối đa 02 lần chiếu sáng/cây/năm. Để đạt được hiệu quả chống nước tốt nhất, nên sử dụng với đui đèn chống nước Rạng Đông

 

3.1. Các cách treo đèn được áp dụng trong sản xuất:

 

Phương án chong đèn ngã tư. Áp dụng vào đầu vụ (tháng 8 - tháng 9) hoặc cuối vụ (tháng 2 - tháng 3)

 

- Bóng đèn được mắc ở khoảng giữa 2 hàng cây

- Khoảng cách mắc giữa 2 bóng là 3 m

- Vị trí mắc bóng giữa 4 cây.

- Số lượng đèn: 1000 bóng/ha

- Mật độ công suất 20W/trụ

- Điện năng giảm 66% so với đèn IL-60W và 44% so với đèn CFL 20W vàng

 
 

Phương án chong đèn cách 2m: Áp dụng vào vụ (tháng 10 - tháng 11)

 

- Bóng đèn được mắc ở khoảng giữa 2 hàng cây, khoảng cách mắc giữa 2 bóng là 2m

- Số lượng đèn: 1400 bóng/ha

- Mật độ công suất 28W/trụ

- Điện năng giảm 53% so với đèn IL-60W và 22% so với đèn CFL-20W vàng

 
 

- Phương án chong đèn ngã 2 + ngã 4: Áp dụng vào vụ (tháng 12 - tháng 1), thời tiết lạnh, ngày ngắn, đêm dài

 
 

- Bóng đèn được mắc ở khoảng giữa 2 hàng cây, khoảng cách mắc giữa 2 bóng 1,5m

- Số lượng đèn: 1800 bóng/ha

- Mật độ công suất 36W/trụ

- Điện năng giảm 40% so với đèn tròn IL-60W

 
 

3.2. Độ cao treo đèn phù hợp:

 

Độ cao treo đèn cách mặt đất: 1m ÷ 1.3m đối với thanh long ruột trắng, 0,7m÷ 1.0m với thanh long ruột đỏ cho phân bố quang tốt nhất lên cây thanh long.

 
 

4. Kỹ thuật chiếu sáng

Ở các giai đoạn đầu vụ (tháng 8 - tháng 9) và cuối vụ (tháng 2 - tháng 3), do thời điểm này nhiệt độ ban đêm vẫn còn ở mức độ cao, trung bình khoảng 23-25oC, thời gian chiếu sáng khoảng 12-15 đêm/đợt, thời gian chong đèn 8h/đêm

+ Giai đoạn (tháng 10 - tháng 11) nhiệt độ xuống thấp dần, thời gian chiếu sáng khoảng 16-18 đêm/đợt, thời gian chong đèn 8h/đêm

+ Giai đoạn giữa vụ (tháng 12 - tháng 1), khi nhiệt độ ban đêm xuống thấp khoảng 22-23oC, thời gian chiếu sáng khoảng 18-20 đêm/đợt, thời gian chong đèn 8h/đêm.

 
 

5. Điều kiện áp dụng

- Tuổi cây: 2 đến 15 năm

- Mật độ, khoảng cách trồng: 70-110 trụ/1000m2; tương ứng khoảng cách trồng 3,0 m x 3,5m hay 3,0m x 3,0m

- Chăm sóc: Theo quy trình phổ biến hiện hành, được khuyến cáo áp dụng tại địa phương