- SẢN PHẨM ÁP DỤNG:

BÓNG ĐÈN LED TUBE:
Bóng đèn LED TUBE T8 60/10W-Trắng LED SS
Bóng đèn LED TUBE T8 120/18W-Trắng LED SS
Bóng đèn LED TUBE T8 TT01 60/10W-Trắng LED SS
Bóng đèn LED TUBE T8 TT01 120/18W-Trắng LED SS

BỘ ĐÈN LED TUBE
Bộ LED TUBE BDT8L M11/10Wx1 Trắng LED SS
Bộ LED TUBE BDT8L M11/18Wx1 Trắng LED SS
Bộ LED TUBE BDT8L TT01M21.1/10Wx1Trắng LED SS
Bộ LED TUBE BDT8LTT01 M21.1/18Wx1 Trắng LED SS

LED DOWNLIGHT
Đèn LED Downlight (D AT06L 76/3W)-Trắng SS
Đèn LED Downlight (D AT06L 76/3W)-Vàng SS
Đèn LED Downlight (D AT06L 90/5W)-Trắng LED SS
Đèn LED Downlight (D AT06L 90/5W)-Vàng LED SS
Đèn LED Downlight (D AT06L 90/7W)-Trắng LED SS
Đèn LED Downlight (D AT06L 90/7W)-Vàng LED SS
Đèn LED Downlight (D AT06L 110/7W)-Trắng LED SS
Đèn LED Downlight (D AT06L 110/7W)-Vàng LED SS
Đèn LED Downlight(D AT06L 110/9W)-Trắng LED SS
Đèn LED Downlight(D AT06L 110/9W)-Vàng LED SS
Đèn LED Downlight D AT04L 90/7W 220V-6500K E
Đèn LED Downlight D AT04L 90/7W 220V-3000K E
Đèn LED Downlight D AT04L 90/9W 220V-6500K E
Đèn LED Downlight D AT04L 90/9W 220V-3000K E
Đèn LED Downlight DAT04L 110/9W 220V-6500K E
Đèn LED Downlight DAT04L 110/9W 220V-3000K E
Đèn LED Downlight DAT04L110/12W 220V-6500K E
Đèn LED Downlight DAT04L110/12W 220V-3000K E
Đèn LED Downlight D AT10L 90/7W-3000K E
Đèn LED Downlight D AT10L 90/7W-6500K E
Đèn LED Downlight D AT10L 90/7W-3000K E(G)
Đèn LED Downlight D AT10L 90/7W-6500K E(G)
Đèn LED Downlight DAT10L 110/9W-3000K E
Đèn LED Downlight DAT10L 110/9W-6500K E
Đèn LED Downlight DAT10L 110/9W-3000K E(G)
Đèn LED Downlight DAT10L 110/9W-6500K E(G)
Đèn Led Downlight đổi màu D AT02L DM 90/7W
Đèn Led Downlight đổi màu DAT02L DM 110/9W
Đèn LED Downlight đổi màu DAT10L DM 90/7W
Đèn LED Downlight đổi màu DAT10L DM 90/7W(G)
Đèn LED Downlight đổi màu DAT10L DM 110/9W
Đèn LED Downlight đổi màu DAT10L DM 110/9W(G)

- Thời gian áp dụng: từ 02/10/2018 đến 30/10/2018

- Hình thức: Áp dụng cho thùng sản phẩm bóng đèn LED Tube; bộ đèn LED Tube; đèn LED Downlight có dán thẻ cào

- Phạm vi áp dụng: Khách hàng các tỉnh Miền Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra)

- Quy định về tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng: Thẻ cào trúng thưởng là thẻ cào được in theo mẫu do Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông phát hành. Thẻ phải còn nguyên vẹn hình khổ, không chắp vá, không mờ giải thưởng, không có dấu hiệu sửa chữa, không cào vào khu vực Mã bảo vệ.

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại, tức sau 17h00 ngày 30/11/2018 sẽ hết thời hạn trao thưởng.

- Thủ tục nhận thưởng: Vui lòng gọi số Hotline: 0942 669 678 để biết thêm thông tin.