Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận dự án First của Rạng Đông

Với xuất phát điểm đón đầu hai xu hướng chất lượng LED tiến bộ nhanh, giá thành giảm và nhu cầu nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao của sản phẩm nông nghiệp, Nhóm Hợp tác đã xây dựng đề xuất Dự án “Nghiên cứu và phát triển công nghệ, sản xuất, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm LED dùng trong chiếu sáng nhân tạo Nông nghiệp công nghệ cao tại thị trường Việt Nam”.

Dự án nhằm tạo được sản phẩm đầu ra là sản phẩm LED chuyên dụng chiếu sáng nhân tạo NNCNC được sản xuất qui mô công nghiệp, phù hợp với trình độ và điều kiện nông nghiệp Việt Nam kèm theo qui trình sinh học sử dụng phù hợp với một số đối tương góp một phần trong hiện đại hóa, tái cấu trúc nông nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, thông qua Dự án hình thành liên minh, liên kết trong nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm sản xuất và phân phối nhằm phát triển sản phẩm LED trong chiếu sáng nhân tạo NNCNC phù hợp với Việt Nam. Nhờ có tính chất liên ngành giữa khoa học vật liệu, nguồn sáng và sinh lý thực vật...của các thành viên trong nhóm hợp tác, sản phẩm LED chuyên dụng sẽ được đưa ra thị trường kèm theo các giải pháp, qui trình chiếu sáng tối ưu cho các đối tượng ứng dụng.

đèn chiếu sáng nuôi cấy mô của rạng đông

  Dự án “Nghiên cứu và phát triển công nghệ, sản xuất, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm LED dùng trong chiếu sáng nhân tạo NN công nghệ cao tại thị trường Việt Nam”.

Được biết, Rạng Đông sử dụng công nghệ chế tạo LED chuyên dụng để tạo ra các nguồn sáng có phổ và cường độ thích hợp, hiệu quả vượt trội so với đèn chiếu sáng thông thường. Qui trình chiếu sáng dùng LED chuyên dụng (thời điểm, thời lượng, mật độ chiếu sáng...) cho các đối tượng ứng dụng sẽ tạo ra sự khác biệt về hiệu quả, giúp ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, rút ngắn thời gian chiếu sáng, giảm lượng điện tiêu thụ.

Đề xuất dự án First của nhóm Hợp tác được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt theo Quyết định số 3117/QĐ-BKHCN là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực và cố gắng của các thành viên trong Nhóm hợp tác.
Dự án First cam kết thực hiện bao gồm 8 quy trình, 2 giải pháp nghiên cứu, thiết kế và đánh giá vật liệu mới, các yếu tố tác động khác Sản xuất Pilot đạt 101.245 sản phẩm (cho 08 chủng loại đèn LED chuyên dụng); 05 mô hình trình diễn trong các lĩnh vực Nông nghiệp (nuôi cấy mô – 30 giá, hoa cúc -4000m2, thanh long - 9000m2, tảo – 03 trại nuôi tôm, thử nghiệm rau mầm – 20 giá); Thử nghiệm và trình diễn chiếu sáng trong đánh bắt thủy sản (5 tàu tại các vùng biển Bắc – Trung - Nam); Tổ chức 06 buổi tập huấn chuyên môn; 06 Clip ngắn giới thiệu sản phẩm và giải pháp của Dự án; 06 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành; 01 đăng ký Sở hữu trí tuệ và Hội thảo Tổng kết Dự án.
Tính đến nay, toàn bộ quá trình sản xuất 8 loại đèn cho thử nhiệm và trình diễn đã hoàn thành. Tổng hợp dự án có 4 hoạt động, gồm 43 nhiệm vụ.

Dự án FIRST là ‘bà đỡ’ hình thành liên minh khoa học và công nghệ nhằm phát triển nông nghiệp

Việt Nam đang tái cấu trúc nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất nông nghiệp sạch, sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và xuất khẩu trong thời kỳ đất nước công nghiệp hóa, đô thị hóa…

Thời gian gần đây, Nhà nước quan tâm, đầu tư cho nông nghiệp: Quyết định số 899/QĐ-TTg về “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” ngày 10/6/2013 được Thủ tướng phê duyệt, Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ban hành ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

đèn chiếu sáng nông nghiệp của rạng đông

 Dự án FIRST sẽ có vai trò bà đỡ cho việc hình thành mô hình liên minh khoa học và công nghệ.

Hiện nay một số trang trại nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), Việt GAP, Global GAP... đã có yêu cầu sử dụng LED nhập ngoại cho một số sản phẩm nông nghiệp giá trị cao. Tuy nhiên giá trị đầu tư lớn và chưa phù hợp điều kiện Việt Nam Nên còn rất hạn chế.

Đặc biệt, FIRST sẽ có vai trò bà đỡ cho việc hình thành mô hình liên minh khoa học và công nghệ, chuỗi liên kết sản xuất và phân phối gắn bó hơn, gắn kết giữa nơi sản sinh ra tri thức với nơi sử dụng tri thức, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ mối liên kết giữa doanh nghiệp trung tâm với các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ (DNVVN), từng bước phát triển công nghệ hỗ trợ theo lộ trình đầu tiên phát triển khâu lắp ráp sản phẩm LED hoàn chỉnh, từng bước chuyển giao công nghệ, nội địa hóa một số linh kiện tại Việt Nam.