Tính toán cho 1 nhà kính 1 sào bắc bộ  (360m2) trong 1 năm

STT   Đèn UFO330  150W/WBU Không thắp đèn
1 Số lượng đèn (bộ) 60 0
2 Tổng công suất (W) 9000 0
3 Điện tiêu thụ trong 1 năm (kWh)  (*) 6 480 0
4 Chi phí tiền điện 1 năm (đ) (2 000đ/kWh) 12 960 000 0
5 Chi phí đầu tư ban đầu (đ) (Giá tham khảo đèn UFO 150W/WBU: 1 000 000/đèn) 60 000 000 0
6 Chi phí đầu tư năm đầu (đ) 72 960 000 0
7 Trọng lượng quả (1000 gốc/sào/vụ) (**)  6 000 4 500
8 Doanh thu bán dưa (đ) (***) 240 000 000 135 000 000
9 Hiệu quả kinh tế (tăng 77%) 105 000 000  
10 Thời gian thu hồi vốn đầu tư ban đầu 7 tháng  

(*) 3 vụ x 30 đêm/vụ x 8giờ/đêm = 720giờ

(*) Thắp đèn: 2kg/quả x 3 vụ Không thắp đèn: 1.5kg/quả

(***) Thắp đèn: Giá bán 40 000đ/kg Không thắp đèn: Giá bán 30 000đ/kg

Như vậy trọng lượng quả so với không thắp đèn đã tăng lên 25%. Sử dụng đèn chuyên dụng chiếu sáng giúp tăng độ ngọt, vị thơm của sản phẩm giúp giá thành tăng 30%.

Từ đó doanh thu đạt 240 triệu đồng, tăng 105 triệu đồng ( tăng 77%) so với không thắp đèn. Việc chi phí đầu tư ban đầu là 73 triệu đồng có nghĩa là bạn có thể hoàn vốn đầu tư chỉ trong vòng 7 tháng.

Với hiệu quả kinh tế đem lại rõ rệt cho người dân, dự tính sản phẩm sẽ được đăng kí Giải pháp hữu ích trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết sản phẩm: <<<<