Đèn Compact của Rạng Đông chiếu sáng cây Thanh Long tại tỉnh Bình Thuận

Đến năm 2008, sau 2 năm thử nghiệm đạt hiệu quả, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động ký chương trình phối hợp với Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm mô hình tại một số địa phương trong tỉnh và phát triển thành phong trào sử dụng đèn Compact tiết kiệm điện chong Thanh Long trong rộng rãi nông dân; đồng thời từng bước nâng cao nhận thức tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường cho những hộ trồng Thanh Long Thanh Long.

Để chương trình thực sự đi vào cuộc sống và đồng hành hiệu quả cùng nhà vườn Thanh Long thì bên cạnh việc Hội tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến rộng rãi những kết quả của các mô hình thí điểm, qua đó làm cho người dân hiểu rõ tác dụng, lợi ích thiết thực của việc sử dụng bóng đèn Compact; đồng thời Công ty triển khai thực hiện việc cung ứng bóng đèn với hình thức trợ giá, trả chậm. Tính đến cuối năm 2013, Hội nông dân tỉnh phối hợp với Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông đã cung ứng cho nông dân hơn 6 triệu bóng đèn Compact ( trợ giá 3000đ/bóng/311 000 bóng); tổ chức 02 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng đèn tiết kiệm điện năng Compact trong sản xuất Thanh Long trái vụ tại xã Hải Ninh, Huyện Bắc Bình và Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân; 07 lớp tập huấn về sản xuất Thanh Long theo tiêu chuẩn VietGAP với 350 người tham gia; tiếp tục phối hợp tuyên truyền và giám sát việc triển khai mô hình sản xuất Thanh Long VietGAP tại 04 huyện gồm Bắc Bình, Hàm Tân, La Gi và Tánh Linh.

Rạng Đông đồng hành với nông dân ở một số xã điểm xây dựng nông thôn mới

Ngoài việc trợ giá bóng đèn cho hộ trồng Thanh Long, công ty còn đồng hành với nông dân ở một số xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thực hiện tiêu chí sáng sáng nông thôn để góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giảm tai nạn giao thông nông thôn. Cụ thể tại xã Hàm Minh, Huyện Hàm Thuận Nam, Công ty đã hỗ trợ 100% kinh phí lắp đặt mô hình đèn chiếu sáng nông thôn tại xã với 6 hạng mục, trị giá 70 triệu đồng; xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc với 03 hạng mục trị giá 40,4 triệu đồng; Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông hỗ trợ 5,5 triệu đồng, phần còn lại là địa phương đóng góp.

Qua 6 năm, với những thành quả đạt được từ chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với Công ty, có thể khẳng định doanh nghiệp đã thực sự là bạn đồng hành cùng nhà vườn Thanh Long trong tỉnh thực hiện hiệu quả liên kết “ 2 nhà” .