- SẢN PHẨM ÁP DỤNG:

Bóng đèn LED Tube


Bóng đèn LED TUBE T8 60/10W
Bóng đèn LED TUBE T8 120/18W
Bóng đèn LED TUBE T8 TT01 60/10W
Bóng đèn LED TUBE T8 TT01 120/18W

Bộ đèn LED Tube


Bộ LED TUBE BDT8L M11/10Wx1
Bộ LED TUBE BDT8L M11/18Wx1
Bộ Ledtube BDT8LTT01M21.1/10Wx1
Bộ Ledtube BDT8LTT01M21.1/18Wx1

Đèn LED Downlight


Đèn LED Downlight(DAT06L 76/3W)
Đèn LED Downlight(DAT06L 90/5W)
Đèn LED Downlight(DAT06L 90/7W)
Đèn LED Downlight(DAT06L 110/7W)
Đèn LED Downlight(DAT06L 110/9W)
Đèn LED Downlight DAT04L 90/7W 220V-E
Đèn LED Downlight DAT04L 90/9W 220V-E
Đèn LED Downlight DAT04L 110/9W 220V-E
Đèn LED Downlight DAT04L110/12W 220V-E
Đèn LED Downlight D AT10L 90/7W-E
Đèn LED Downlight D AT10L 90/7W-E (G)
Đèn LED Downlight đổi màu DAT02L DM 90/7W
Đèn LED Downlight đổi màu DAT02L DM 110/9W
Đèn LED Downlight đổi màu DAT10L DM 90/7W
Đèn LED Downlight đổi màu DAT10L DM 90/7W(G)
Đèn LED Downlight đổi màu DAT10L DM110/9W
Đèn LED Downlight đổi màu DAT10L DM110/9W(G)

Đèn LED ốp trần


Đèn LED ốp trần (D LN09L 172/12W)
Đèn LED ốp trần D LN 10L 22x22/18W
Đèn LED ốp trần (D LN09L 225/18W)
Đèn LED ốp trần (D LN09L 300/24W)
Đèn LED ốp trần (D LN08L17x17/12W)
Đèn LED ốp trần D LN 11L 220/18W
ĐènLED ốp trần vuông (D LN08L 23x23/18W)
Đèn LED ốp trần (D LN08L 30x30/24W)

- Thời gian áp dụng: từ 26/11/2018 đến 31/12/2018

- Hình thức: mua 01 thùng Bóng đèn LED Tube; Bộ đèn LED Tube; Đèn LED Downlight; Đèn LED ốp trần có dán thẻ cào

- Phạm vi áp dụng: Khách hàng các tỉnh Miền Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra)

- Quy định về tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng: Thẻ cào trúng thưởng là thẻ cào được in theo mẫu do Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông phát hành. Thẻ phải còn nguyên vẹn hình khổ, không chắp vá, không mờ giải thưởng, không có dấu hiệu sửa chữa, không cào vào khu vực Mã bảo vệ.

- Trong vòng 40 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại, tức sau 17h00 ngày 10/02/2019 sẽ hết thời hạn trao thưởng.

- Thủ tục nhận thưởng: Vui lòng gọi số Hotline: 0942 669 678 để biết thêm thông tin.